Začátek HTML stránky

Historia gminy

Miasto Nový Bor leży na obrzeżach Gór Łużyckich, około 10 km na północ od miasta powiatowego Česká Lípa. W pierwszej połowie XVIII wieku osada zbudowana na działkach dawnego gospodarstwa chłopa z Arnultovic, Raškovskiego, przekształciła się w samodzielną gminę. Gmina wyrosła na leśnej ziemi – wrzosowisku, nazywana była w języku niemieckim Haida (Heyde), później po czesku Bor.


W 1710 roku posiadłość przeszła w ręce Kinskich. Na wniosek hrabiego Kinskiego dnia 26 lutego 1757 r. czeska królowa Maria Teresa podpisała akt o podniesieniu nieznanej w sumie wioski Heyda (później Heida, po czesku Bor), leżącej na posiadłości Sloup w kraju litoměřickim, do rangi targowego miasteczka poddańczego z czterema dorocznymi oraz regularnymi tygodniowymi targowiskami. Nie było to dziełem przypadku, lecz wynikiem kilkuletnich świadomych starań członka rodu hrabiowskiego z trzema zębami wilka w herbie, hrabiego Józefa Jana Maksymiliana Kinskiego z Vchinic i Tetova. Oprócz ważniejszego statusu północnoczeskiej posiadłości Nový Bor może się pochwalić jeszcze inną osobliwością. Początki średniowiecznych miast przed ich podniesieniem do wyższej rangi są zazwyczaj nieznane, natomiast założenie pierwszego obiektu w Borze można ustalić z dokładnością co do dnia. Od czasu powstania osady na niezbyt urodzajnym wrzosowisku aż do czasów współczesnych miasto rozwijało się według określonego i celowego planu zagospodarowania przestrzennego i chociaż jest to pojęcie stosowane tak naprawdę dopiero w wieku dwudziestym, to jego zasady stosowano już w wieku siedemnastym. Wówczas bowiem właściciel posiadłości sloupskiej Ferdinand Hroznata z Kokořova stwierdził, że nie opłaca się gospodarować na nieurodzajnej glebie w sąsiedztwie Dolních Arnultovic i korzystniej będzie przekształcić ją na 21 działek budowlanych. Aby mieć pewność, że znajdą się potencjalni kupcy, na każdej działce zlecił budowę częściowo drewnianego domu z możliwością zakupu na raty. W ten sposób w latach 1692-1703 powstała nowa osada, związana początkowo na mocy prawa sołeckiego z większymi Arnultovicami. Wszystkie te obiekty mają zachowane akty "urodzenia" z dokładnymi datami ich oddania do użytkowania, co w historii osiedli jest rzadko spotykane. Osada o późniejszej nazwie Heyda rozpoczęła swoją historię dnia 30 września 1692 roku, gdy pierwszy osadnik – kowal Jakub Runge (Ronge) odebrał swoją ukończoną nieruchomość. W osadzie należał do tych zamożniejszych, gdyż kolejni nabywcy nie opływali w bogactwo ani nie trudnili się dochodowym rzemiosłem.
Więcej: http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/o-meste/historie/

Datum poslední aktualizace: 18.06.2014 13:01