Začátek HTML stránky

Tipy na výlet

Tipy na výlet

Turistické informační centrum pro vás připravilo několik zajímavých tipů na výlety. Je to samozřejmě pouze malá ochutnávka z toho, co je možné v Novém Boru a jeho okolí navštívit a zažít. Budeme rády, pokud se v Turistickém informačním centru osobně zastavíte a my vám doporučíme místa přesně podle vašich představ. Budeme se snažit, aby jste odcházeli maximálně spokojení a s "výletem ušitým vám přímo na míru".

Přejeme vám krásně strávené chvíle v naší malebné krajině...

 

Trasa č. 1

Z Nového Boru do Sloupu – 8 km

 

Nový Bor, nám. Míru (červená značka) – Sloup pod hradem 4 km (modrá značka) – Cikánský důl 5km – malá Cikánská jeskyně – velká Cikánská jeskyně – U sedmi trpaslíků 6,5 km – Lesní divadlo 7 km – Sloup zámek 8 km

 

Popis trasy:

Z náměstí Míru v Novém Boru půjdeme po červené značce přes město do Jiráskovy ulice k transformátoru, borovým lesem do části osady Janov, komunikaci na ná-vrší a potom klesáme po vozové cestě okolo novostaveb rodinných domků pod Skalní hrad Sloup (možná prohlídka hradu). Dále se vydáme po modré značce, která obchází hradní skálu přes Chotovický potok do Cikánského dolu. Pokračujeme dále k malé Cikánské jeskyni. Po prohlídce se vrátíme zpátky k můstku a vydáme se dolem po žlutě značeném místním okruhu k velké Cikánské jeskyni. Od ní potom vystoupáme k restauraci u Sedmi Trpaslíků. Po státní silnici asi 200 m směrem na Svojkov a Zákupy k Lesnímu divadlu, které je po levé straně silnice. Projdeme Lesním divadlem na červenou značku. Po ní se dáme zpět směrem k hradu. Narazíme na modrou značku, po které se dáme doprava pod kostel. Vystoupáme na návrší k zámku (dnes Domov důchodců) k autobusové zastávce.

 

Pamětihodnosti na trase:

Skalní hrad Sloup – romantické zbytky středověké pevnosti vestavěné do pískovcového sloupu připomínajícího skalní suk (318 m n. m.), čnějícího 33 m nad údolím Dobranovského potoka.

Cikánský důl – zalesněné boční údolí na levém břehu Dobranovského potoka. V pískovcových skalách romantického dolu jsou četné převisy a také jeskyňky, přírodní i uměle rozšířené.

Kostel sv. Kateřiny – barokní trojlodí z let 1707 – 1719. Před kostelem pak stojí barokní Mariánský sloup.

Lesní divadlo – na okraji obce v lese při silnici na Svojkov a Zákupy vybudované ve skalní scenérii. Ještě po druhé světové válce dlouho využíváno. Pro nezájem od 60. let minulého století pustlo. Na jaře roku 2004 obec Sloup začala s postupnými opravami a v létě tohož roku bylo divadlo slavnostně znovuotevřeno.

 

 

 

Trasa č. 2

Z Práchně do Svoru přes Kytlici – 13,5 km

 

Prácheň (modrá značka) – Panská skála – Polevský hřeben – Polevsko 4 km (žlutá značka) – Kytlice 7 km – Svor 13,5 km

 

Popis trasy:

Autobusem z Nového Boru na zastávku Prácheň prodejna. Půjdeme směrem na Kamenický Šenov ke kapličce. Odtud po zelené značce k Panské skále. Po prohlídce se vrátíme zpět k autobusové zastávce. Pokračujeme dále po modré značce ke kótě Na hřebenu k telekomunikačnímu zařízení. Po hřebenu přes louku a částečně i lesem do osady Klučky ke křižovatce značených cest (kaplička). Po žluté značce vystoupáme kolem kostela na pláně Polevského vrchu         nad sjezdovku (lyžařský vlek). Procházíme lesem ze začátku po rovině a pak klesáme do osady Falknov na asfaltovou silničku. Po ní dojdeme až k silnici z Polevska do Kytlice. (Po silnici směrem dolů můžeme dojít k vlakové zastávce kolem kostela a hospůdky.) Po silnici stoupáme vzhůru až k odbočce k chatové osadě a na Kočárovou cestu. Po téměř vrstevnicové cestě úbočím Malého Buku k silnici ze Svoru do Kytlice a Polevska. Dále pokračujeme po silnici dolů kolem kostelíku na vlakovou zastávku. Do Nového Boru dojedeme vlakem.

 

Pamětihodnosti na trase:

Panská skála – národní přírodní památka. Čedičový vrch sopečného původu (597m), který vystupuje z náhorní planiny, je typický sloupcovou odlučností čediče. Pětiboké a šestiboké svislé sloupce jsou až 12m vysoké. U skály je jezírko. V minulosti se část skály odtěžila.

Polevsko – v obci je kostel Nejsvětější Trojice z let 1716 – 1718 upravený v 2. polovině 18. století. Stavbu řídil Petr Pavel Columbani. Barokní jednolodní stavba s hranolovou věží a cibulovitou bání. V zimních měsících je obec a její okolí využíváno pro sjezdové lyžování a lyžaře na běžkách po upravených tratích.

Kytlice – v obci je kostel sv. Antonína Paduánského vybudovaný stavitelem J.V. Koschem v letech 1777 – 1782. Kostel je jednolodní s hranolovou věží. Po druhé světové válce po odsunu původního obyvatelstva se obec stala chalupářskou osadou. Svou chalupu zde měl i známý divadelní a filmový umělec Miroslav Horníček.

 

 

 

Trasa č. 3

Z Nového Boru do Nového Boru přes Radvanec a Sloup – 14,5 km

 

Nový Bor nám. Míru (zelená značka) – Lesní Hřbitov 1 km – Skalní vyhlídka 2 km – Půlnoční stráň 3,5 km – Havraní skály 4,5 km – kříž na rozcestí 5,5 km – Maxov 7 km – Radvanecký rybník koupaliště 8,5 km – Sloup zámek 10 km – Sloup hrad 10,5 km – Nový Bor nám. Míru 14,5 km

 

Popis trasy:

Z nám. Míru v Novém Boru se vydáme po zelené značce k Lesnímu hřbitovu. Na Lesní hřbitov půjdeme po chodníku ke vchodu na hřbitov. Na konci hřbitova jsou hroby účastníků Rumburské vzpoury. Po projití zadní branky se dostaneme k místu jejich popravy. Po prohlídce se vrátíme zpět na zelenou značku. Pokračujeme po zelené značce lesem na Skalní vyhlídku (výhled do okolí Klíč apod.). Dále sestupujeme dolů do údolí kde narazíme na lesní cestu, kde je křižovatka s modrou značkou. Po ní bychom došli do sedla Klíče. My pokračujeme dále po zelené značce až k rozcestí k Havraním skalám. Po prohlídce skal jdeme až na křižovatku ke křížku na rozcestí k Havraním skalám.      Po prohlídce skal jdeme až na křižovatku ke křížku na rozcestí. Odtud pokračujeme po modré značce obcí Radvanec   do osady Maxov. Zadem se dostáváme k Radvaneckému rybníku k vstupní bráně na koupaliště. Obcí Sloup dojdeme        ke kostelu a k zámku (Domov důchodců). Po prohlídce okolí kostela pokračujeme ke hradu. Hrad je přístupný               a můžeme jej v případě zájmu navštívit. Do Nového Boru pokračujeme po červené značce přes obec Janov a dále pak lesem na náměstí.

 

Pamětihodnosti na trase:

Lesní hřbitov – hřbitov založený roku 1909 vkusně využívající přírodní lesní prostředí. Na hřbitově jsou hroby účastníků Rumburské vzpoury z konce první světové války. Za hřbitovem je pak jejich popraviště.

Havraní skály – pískovcový hřbítek se sedmi skalkami. Na nejmohutnější a nejvyšší z nich vedou vytesané schody. V současné době se připravuje oprava vyhlídky (zabezpečené zábradlím).

Kostel sv. Kateřiny – barokní trojlodí z let 1707 – 1719. Před kostelem pak stojí barokní mariánský sloup.

Hrad Sloup – romantické zbytky středověké pevnosti vestavěné do pískovcového sloupu připomínajícího skalní suk (318 m n. m.), čnějícího 33 m nad údolím Dobranovského potoka.

 

 

Trasa č. 4

Nový Bor – vrchol Klíče – Svor – 9 km

 

Nový Bor náměstí Míru (červená značka) – rozcestí v sedle Klíče – vrchol Klíče a zpět – Svor ž. st. 9 km

 

Popis trasy:

Z náměstí v Novém Boru se vydáme p červené značce přes místní část Arnultovice mírným stoupáním kolem zahrádkářské kolonie, hájovny a kolem Lesní studánky dojdeme až k rozcestníku u Kamzičí studánky (4 km). Vystoupáme kolem kamenného moře spolu s modrou značkou do sedla Klíče (759 m n. m.). Z vrcholu je v případě dobré viditelnosti dohlédnout na horu Ještěd, vrcholy Českého středohoří a Lužických hor. V případě velmi dobré viditelnosti lze vidět i Krkonoše. Z vrcholu se vrátíme zpět k rozcestníku a opět po červené značce sestoupíme nejdříve mírným pak prudším sestupem na místní komunikace obce Svor. Po ní se po žluté značce vydáme na nádraží ve Svoru. Převýšení na trase je 374 m.

 

Pamětihodnosti na trase:

Hora Klíč – osamocený výrazný znělcový suk (759 m n. m.), vynikající kruhový rozhled za dobré viditelnosti. Vrcholová část je přírodní rezervací vyhlášenou v r. 1967. Teplomilné doubravy, glaciální relikty – např. hvězdnice alpská, kapradinka skalní.

 

 

 

Trasa č. 5

Sloup – Záhořínská kaple – Sloup – 8 km

 

Sloup hrad – Záhořínksá kaple – Modlivý důl – Slavíček – sloup (8 km)

 

Popis trasy:

Autobusem nebo autem dojedeme z náměstí v Novém Boru na zastávku Bukovany Sedm trpaslíků. Odtud se vrátíme zpět ke hradu. Od parkoviště pod skalním hradem Sloup vycházíme po modré a žluté značce. Procházíme obcí               a odbočujeme po žluté značce. Ta nás vede nejprve přes pole a pastviny, napravo je vidět hřbitov a nad ním malé skalní město, pokračujeme lesem až do sedla se Záhořínskou kaplí. Odtud pokračujeme vpravo vzhůru po zelené značce, která nás dovede na křižovatku s červenou značkou nad Modlivým dolem. Sestupujeme do Modlivého dolu ke skalní poutní kapli (3 km). Potom se vracíme zpět vzhůru na křižovatku turistických cest a pokračujeme po červené značce kolem vrcholu Slavíčku (535 m n. m.). Cesta nejprve prudce padá z vrcholu a po asi 1,5 km nás dovede na skalní vyhlídkovou plošinu (s vyhlídkou na obec Sloup) u bývalé chaty „Na Stráži“. Odtud sestupujeme po červené značce kolem Lesního divadla do obce ke skalnímu hradu.

 

Pamětihodnosti na trase:

Hrad Sloup – romantické zbytky středověké pevnosti vestavěné do pískovcového sloupu připomínajícího skalní suk (318 m n. m.), čnějícího 33 m nad údolím Dobranovského potoka.

Záhořínská kaple – v zalesněném sedle mezi Slavíčkem a Šišákem postavená v roce 1740 místo barokního sloupu zasvěcená sv. Františku Serafínskému.

Modlivý důl – bizardní rokle s několika skalními věžemi, z nichž při cestě zdola stojí vlevo Strážce dolu. Původní název Smolný důl připomíná smolné pece, v nichž se získává kolomaz. Na místě poutního obrazu, který tu býval už      r. 1704, dala Alžběta Kinská koncem 18. století vyhloubit ve skalní stěně kapli, k níž sloupský sochař Ant. Wagner       r. 1836 vytesal novogotický portál vchodu; kaple byla v r. 1903 upravena na způsob lourdské jeskyně a stala se poutním místem. K východu vedou schody na tzv. Oratorium.

 

 

 

Trasa č. 6

Prácheň – Panská skála – Nový Bor – 14 km

 

Prácheň prodejna – Panská skála – Česká skála Slunečná – Skalice – Nový Bor 14 km

 

Popis trasy:

Z autobusového nádraží v Novém Boru pojedeme autobusem na zastávku Prácheň prodejna. Přejdeme silnici                 a po modré značce se vydáme k chráněnému přírodnímu útvaru Panská skála – známá též jako čedičové varhany podle svislých čedičových sloupů ve tvaru varhanních píšťal. Pod skalním útvarem je umělé jezírko, které vzniklo vytěžením kamene a pozdějším zatopením. Na tomto místě byla v r. 1951 natočena scénka k filmu Pyšná princezna. Po prohlídce tohoto skalního útvaru pokračujeme dále po žluté značce obcí Prácheň k místu zvanému sv. Antoníček, kde je odbočka na Českou skálu. Z České skály je výhled na údolí Nového boru, horu Klíč, Hvozd a další vrchy v okolí. Rovněž je výhled na Skalici, Okrouhlou a Českou Lípu. Vrátíme se na žlutou značku a pokračujeme po ní dále lesem až dojdeme na silničku z Kamenického Šenova do obce Slunečná. Nyní se vydáme do leva dolů po neznačené cestě (silnička)        do obce Slunečná. Jdeme kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. U kostela je známá Farská louka s výskytem chráněného šafránu bělokvětého (kvete koncem března a začátkem dubna). Farská louka je chráněnou přírodní rezervací. Od kostela sejdeme kolem hostince na křižovatku. Dále půjdeme po modré značce po silnici do Skalice         u České Lípy. Modrou značku opustíme v okamžiku kdy odbočí ze silnice. Odtud můžeme odjet do Nového Boru vlakem nebo pokračovat dále po silnici do Nového Boru.

 

Pamětihodnosti na trase:

Panská skála – národní přírodní památka. Čedičový vrch sopečného původu (597 m), který vystupuje z náhorní planiny je typický sloupcovou odlučností čediče. Pětiboké a šestiboké svislé sloupce jsou až 12 m vysoké. U skály je jezírko. V minulosti se část skály odtěžila. Město Kamenický Šenov vybuduje na louce u silnice parkoviště se zázemím pro turisty.

Skalní vrch – zalesněný čedičový vrchol (484 m) nad obcí Skalice. Vznikl průnikem horniny pískovcovým podkladem. Na jeho severním úpatí jsou vyhloubeny rozsáhlé prostory. Bludiště 5-8 m vysokých sálů je přístupné dvěma nízkými vchody. Prostory slouží jako zimoviště netopýrů. Doporučujeme případnou návštěvu dohodnout předem v muzeu v České Lípě.

 Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny