Začátek HTML stránky

Městská knihovna

          

B. Egermanna 76
473 01 Nový Bor

Městská knihovna Nový Bor, organizační složka Města Nový Bor je veřejnou univerzální knihovnou. Je evidována u Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna pod číslem 3512/2003. Zřizovatelem je Město Nový Bor.
Hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovních a informačních služeb dle zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Městská knihovna Nový Bor buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond s ohledem na potřeby a požadavky široké veřejnosti. Veřejnosti poskytuje rozsáhlé služby bibliograficko-informační, především meziknihovní výpůjční službu a ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace.
Knihovní provoz je plně automatizován (knihovní systém Clavius), od výpůjčního protokolu až po on-line katalog přístupný veřejnosti. K dispozici je kopírovací služba, internet, sbírka zákonů ČR, informace o Evropské unii.
Knihovní fond městské knihovny tvoří cca 40 000 knihovních jednotek a návštěvnost knihovny dosahuje až 90 uživatelů denně.
 

Datum poslední aktualizace: 03.03.2016 11:48


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny