Začátek HTML stránky

Na radnici se opět jednalo o rekonstrukci Egermannovy ulice

V prostorách novoborské radnice se počátkem března opět sešli zástupci města Nový Bor, stavbařů a firem, které se podílejí na kompletní rekonstrukci ulice B. Egermanna. Společnou schůzku svolalo vedení města, jež usiluje o to, aby stavební práce probíhaly efektivně.

 

„Opakovaně apelujeme na zúčastněné subjekty v souvislosti s koordinací stavebních prací. Naším cílem je dosáhnout jejich plynulé návaznosti a omezení případných průtahů na minimum. Zároveň si plně uvědomujeme, že během stavby se vyskytly objektivní překážky, které posunuly stanovené termíny a harmonogramy prací. Společné schůzky pak mají přispět k tomu, že se vzniklá prodlení zkrátí,“ sdělil starosta města Jaromír Dvořák. Ten zároveň dodal, že po počátečních peripetiích se nyní průběh rekonstrukce posouvá pozitivním směrem.

 

 

„Je reálný předpoklad, že podstatný úsek Egermannovy ulice v centru města od Sklářské ulice k železničnímu přejezdu bude kompletně opravený do konce května, a to i včetně pokládky povrchu komunikace, chodníků a osazení veřejného osvětlení. Těžiště stavebních prací pak v daném období má být přesunuto do lokality Revoluční ulice. Konečná fáze rekonstrukce by se následně měla uskutečnit na přelomu léta a podzimu,“ popsal Jaromír Dvořák a zdůraznil nutnost zachování dopravní obslužnosti v prostoru autobusového nádraží.

 

Podle Jaromíra Dvořáka komplexní rekonstrukce stěžejní dopravní tepny města bude přínosem pro jeho obyvatele.

 

„Zaznamenávám u občanů jistou rozladěnost v souvislosti s průběhem rekonstrukce. Je však nutné si uvědomit, že rozsah stavby je skutečně velký a zahrnuje nejen povrchovou úpravu komunikace, ale i další části inženýrských sítí, jako je například kanalizace nebo plyn,“ podotkl starosta města s tím, že v této souvislosti probíhají jednání se společností SVS o vybudování kanalizace v části Sklářské ulice.

 

„Záměrem celé rekonstrukce je nejen komfortnější průjezd městem, ale i to aby celá Egermannova ulice ve všech aspektech splňovala současné technologické požadavky a byla bezproblémově užívána obyvateli města dalších řadu let,“ uzavřel Jaromír Dvořák s tím, že další koordinační schůzka stavbařů a zástupců města se uskuteční na konci měsíce března.

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 03.03.2016 13:52
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny