Začátek HTML stránky

Kulatý stůl rozvířil podnětnou diskusi

Zasedací místnost novoborské radnice se ve čtvrtek 18. září stala místem, kde ke kulatému stolu zasedli zástupci vedení města, poskytovatelé sociálních služeb a také jejich klienti. Cílem společného setkání pak byla diskuse a výměna informací související s tématikou péče o lidi s postižením na Novoborsku.

 

V úvodu setkání přivítal přítomné starosta města Jaromír Dvořák, který zhodnotil kvalitu sociálních služeb v Novém Boru a okolí.

 

„Systém poskytování sociálních služeb na Novoborsku je dobře propracovaný, navazující a dostupný. To také umožňuje, aby jednotlivé druhy služeb byly poskytovány efektivně,“ pronesl Jaromír Dvořák, který v této souvislosti zároveň poděkoval místostarostce Stanislavě Silné, jež má ve své gesci právě fungování sociálních služeb.

 

 

Podle Stanislavy Silné pak pořádání pravidelných diskuzí u kulatého stolu má velký význam pro zástupce města Nový Bor, poskytovatele sociálních služeb a hlavně pro samotné klienty.

 

„Kulatý stůl s tématikou problematiky sociálních služeb se stal v Novém Boru již tradici. Jedná se o jedinečnou platformu a fórum, kde mohou zejména osoby pečující o postiženého člena rodiny sdílet své zkušenosti a získat mnoho podnětných informací, tipů a rad, jak svou situaci zvládat,“ sdělila Stanislava Silná.

 

Pečující osoby často trápí izolovanost

 

Na slova Stanislavy Silné poté navázala Jiřina Kubáňová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. Ta zdůraznila, že lidé pečující o zdravotně handicapovaného příbuzného často bývají izolovaní od většinové společnosti.

 

„Smyslem tohoto setkání bylo rozvířit debatu a získat nové podněty od samotných pečujících osob. Z jednotlivých výroků vyznělo, že pečující osoby i celé rodiny s postiženým členem mění svůj životní styl a mnohdy se dostávají do izolace. Naší snahou je, aby k tomu nedocházelo. Existuje řada možností ze sféry sociálních služeb, kterých lze využít. Některé z nich zde přednesli právě klienti, kteří s nimi mají své pozitivní zkušenosti. Pozitivně vyznělo využívání služeb obecně od pečujících osob, které je dokáží  využívat, které se již psychicky vyrovnaly s tím, že svého blízkého dají do péče konkrétní služby. Hlavním cílem je, aby postižení lidé a jejich příbuzní udržovali kontakty se sociálním okolím, uplatnili se i profesně a nedocházelo u nich k sociálnímu vyloučení,“ přiblížila Jiřina Kubáňová.

 

 

Problém izolovanosti způsobené zdravotním postižením bylo také téma přednášky psychologa Stanislava Opelky, která byla součástí programu setkání.

 

„Lidé s postižením i jejich rodinní příslušníci procházejí během života vývojem, který bývá leckdy odlišný od vývoje zdravých jedinců. Velmi často bývají osoby postižené s osobami pečujícími svázány pevným poutem. To je ale může v jistých okamžicích omezovat a znemožňovat tak jejich rozvoj a životní posuny. Osoby s postižením potřebují zažít pocit autonomie, stejně tak osoby pečující mají nárok na odpočinek, koníčky a volný čas. V tomto směru pak mohou výrazně pomoci nabízené sociální služby,“ uzavřel Stanislav Opelka.

 

Datum poslední aktualizace: 23.09.2014 10:04
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny