Začátek HTML stránky

Upozornění na uplynutí doby splatnosti poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme tímto poplatníky na konec splatnosti druhé části poplatku za komunální odpad a vyzýváme je k urychlené úhradě. Tu je možné učinit následujícími způsoby:


v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Novém Boru v budově „B“
bankovním převodem na účet města Nový Bor – č. účtu 2022-525421/0100 – k platbě nezapomeňte připojit variabilní symbol poplatníka


Poplatky neuhrazené do stanovené lhůty dané vyhláškou města č. 4/2016 může správce poplatku dle zák. 565/1990 Sb. o místních poplatcích § 11 zvýšit až na trojnásobek stanovené částky.


Neuhrazený poplatek do stanovené lhůty bude vyměřen platebním výměrem a bez dalšího upozornění může být přistoupeno k tzv. daňové exekuci.


Podrobné informace týkající se tohoto poplatku získáte na tel. č. 487 712 353 nebo přímo na finančním odboru Městského úřadu na oddělení daní, poplatků a pohledávek u pana Františka Menšíka.

 

 

Ing. Lucie Geislerová
vedoucí finančního odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 25.09.2017 09:42


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny