Začátek HTML stránky

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu si vyžádá dopravní omezení

Severočeská vodárenská společnost, a.s. zahájí v těchto dnech rekonstrukci dožilých částí kanalizace a vodovodu v ulicích Boženy Němcové, České a Sloupské v Novém Boru. Práce na jednotlivých úsecích budou probíhat v 8 etapách a vyžádají si dopravní omezení v daných lokalitách. Podle schváleného harmonogramu by rekonstrukce měla být hotová do poloviny listopadu.

 

Naplánované uzavírky a objízdné trasy po jednotlivých etapách rekonstrukce ZDE.


Na omezení bude upozorňovat i dopravní značení v ulicích.

 

Více o stavbě:


V ul. Boženy Němcové je kanalizační stoka tvořena úseky z různých materiálů i profilů: vnitřního průměru 300 mm u potrubí z kameniny, vnitřního průměru 250 mm u potrubí z PVC, betonu a kameniny, vnitřního průměru 200 mm u potrubí z betonu a kameniny. Jak prokázala kamerová prohlídka, některé úseky jsou ve velmi špatném technickém stavu. Potrubí je zkorodované, popraskané, chybí části stěn a jsou viditelné prorostlé kořeny, v důsledku čehož vznikají kaverny. U kanalizačních šachet jsou stupačky zkorodované nebo zcela chybí. Vodovodní řady v téže lokalitě pocházejí z let 1930 a 1974. Jsou z litiny vnitřního průměru 150, 100 a 80 mm a z polyetylénu o průměrech 110 a 90 mm. Řady jsou inkrustované a poruchové. Stav sítí vyvolává stížnosti obyvatel, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci vodovodu i kanalizace.

 


V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 327,1 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 130,8 metrů, vnitřního průměru 100 mm v délce 189 metrů a vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 428,2 metrů. Celkem bude vyměněno 748 metrů vodovodů. K výměně potrubí, které je uloženo převážně v místní asfaltové komunikaci, dojde z větší části položením do otevřeného paženého výkopu a zčásti bezvýkopem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující nebo odbočující řady a stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. června 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 14. listopadu 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 02.07.2017 19:43
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny