Začátek HTML stránky

Kanalizace Janov

7. 7. 2017

Práce na obnově povrchů po výstavbě kanalizace uzavřou krajskou silnici III/26850 mezi Janovem a Chotovicemi. Omezení by mělo začít platit od pondělí 10. července a potrvá zhruba do poloviny srpna.

 

Nové povrchy na komunikacích jsou již položené v místech, kde vedly stoky A1, AA1, AA2, AA4, A3, A5, A6.


Silnice od Rybníčku k zátiší se bude asfaltovat v celé šíři po vyrovnání rýhy na stoce AA3 a části stoky A1. Jako poslední se kvůli pojezdu techniky budou asfaltovat povrchy nad stokou A části A2 podél skladů CO.


Kvůli potížím s umístěním vodovodu, který koliduje s trasou kanalizace, musely být prozatím přerušené práce na stoce A2 v úseku od skladů CO po výjezd na Chotovice a na stoce AA3-2 v části od č. p. 104 směr k p. Skuhravému. Práce se obnoví, jakmile SčVK, a.s. zašle své stanovisko k přeložení vodovodu.

 

Zatím ještě zbývá dodělat výtlak na Nový Bor a část nedodělaných stok. Předpokládaný termín dokončení celé stavby kanalizace je do 31. 8. 2017.

 

 

7. 3. 2017

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme obyvatele Janova, že pokud si plánují vybudovat přípojky vodovodu nebo elektřiny ke své nemovitosti, je nejzazším termínem 31. 5. 2017. Po položení nového povrchu komunikace to již nebude možné z důvodu 5-10leté uzávěry pro zásahy do komunikací.

 

 

5. 3. 2017

Práce na kanalizaci v Janově zcela uzavřou krajskou silnici III/2685 mezi Janovem a Chotovicemi. Omezení by mělo začít platit od pondělí 13. března a potrvá do 30. 4. 2017. Uzavírka ovlivní dopravu, včetně autobusové, v Janově a Chotovicích.


Značená objížďka uzavřeného úseku v Janově povede zčásti po silnici I/9 a vyžádá si v její části přechodnou úpravu provozu.


MAPA ZDE


Pro autobusovou linku 500481, která vede přes Janov a Chotovice, bude platit výlukový jízdní řád. Osm spojů jmenované linky bude mít zkrácenou trasu. Ze Sloupu v Čechách pojedou přímo do Nového Boru, kde se přes ulici T. G. Masaryka vrátí na běžnou trasu (zastávky Husova, T. G. Masaryka). Náhradní obsluhu Chotovic zajistí minibus na trase Nový Bor – silnice I/9, silnice III/26850 – Chotovice a zpět s otočkou u obecního úřadu. 


Cestujícím v Janově bude po celou dobu uzavírky sloužit pouze zastávka Janov - Zátiší. Sem budou zajíždět odkloněné spoje linky 500481. Zastávky Janov – kaplička, Janov – restaurace budou bez náhrady vynechané. „Zajištění jejich obsluhy by bylo příliš složité a finančně náročné,“ vysvětluje referent správy komunikací na novoborském městském úřadě Martin Bezouška.


Zastávky v Chotovicích (Chotovice a Chotovice rozcestí) spoje linky 500481 vynechají, nahradí je zvláštní výlukové spoje.

 

V rámci naplánované uzavírky krajské silnice III/2685 mezi Janovem a Chotovicemi městský úřad v Novém Boru řeší s Libereckým krajem a projektantem prodloužení stoky A6 do zmíněné krajské komunikace.

 

 

 

3. 3. 2017

Od pondělí 6. 3. začne firma POHL CZ, s. r. o. na stoce B1 provádět přípojky, to si vyžádá částečnou uzávěru komunikace.

Práce na kanalizaci pokračují na stokách A1, A3, A5 a nově také na AA4.

 

 

 

5. 2. 2017

Na přelomu ledna a února se opět začalo pracovat na stavbě kanalizace v Janově, a to konkrétně na stokách A1, A1-1 nad sklady CO. V týdnu od 6. 2. 2017 by měly být zahájené práce i na stoce AA3-2 a A6. Všichni obyvatelé, jichž se stavba dotýká, získají potřebné informace o termínu výstavbu prostřednictvím letáků.


Práce by měly probíhat po částech s tím, že se vykope rýha a po pokládce se bude hned zasýpat.


Subdodavatelské práce provádí firma HORÁK stavební a obchodní společnost, s.r.o.

 

 

 

 

19. 12. 2016

Práce na stavbě kanalizace v Janově, která je jednou z důležitých investicí města Nový Bor, se prozatím přerušily. Důvodem je požadavek zhotovitele na přepracování projektu. S tím ale představitelé Svazku obcí kanalizace – Sloup v Čechách, Radvanec, Janov nesouhlasí a obrátili se na právní zástupce.K datu 21. 11. 2016 je konkrétně v Janově dokončená zhruba polovina stok, konkrétně jde o stoky označené A, část A1, AA1, AA2, AA3, AA3-1 a část AA3-2, jež najdete na přehledné mapě ZDE. Jakmile bude známý termín opětovného zahájení prací na zbývajících částech, budeme dotčené obyvatele informovat.Investorem stavby za více než 100 milionů korun je Svazek obcí kanalizace – Sloup v Čechách, Janov, Radvanec. Náklady na stavbu pokrývá z poloviny dotace z ministerstva zemědělství, část financuje Severočeská vodárenská společnost a. s., která se bude v následujících letech o kanalizační síť a kanalizační výtlak starat a udržovat. Nezanedbatelnou část nákladů pak nesou obce, na jejichž území stavba probíhá. Jim nyní přispěl Liberecký kraj 2 miliony korun.

 

Město Nový Bor má stavbu kanalizace v Janově jako jednu z důležitých investičních akcí zařazenu do svých plánů pro rok 2016 a 2017. Pro letošní rok zastupitelé odsouhlasili částku pět milionů korun z rozpočtu a pro rok 2017 je částka 3,8 milionu korun.

 

Kontakty: 
Technický dozor: Ing. Petr Zajíc - 603 869 604
Projektant:            Ing. Radek Zahradník - 776 868 910
Stavbyvedoucí:    Firma POHL CZ - Miroslav Kmoch - 601 372 565
Přehledná mapa celé stavby ZDE

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 09.07.2017 14:32
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny