Začátek HTML stránky

Ohlášením pálení pomůžete předejít zbytečným výjezdům hasičů

Jarní měsíce patří podle dlouhodobých statistik hasičů k těm, kdy častěji vyjíždí k požárům. Vedle skutečných zásahů se jedná také o plané poplachy, jejichž příčinou je mnohdy „úklid“ starého klestí a odpadu spalováním na zahradách.

Proto Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje mimo telefonického hlášení pálení umožňuje nahlásit občanům a firmám (pro druhé jmenované je hlášení povinné) pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Přímý vstup do aplikace najdou zájemci nově na webových stránkách města v pravé liště (zde), standardně pak na webu HZS LK.

 

 


V hlášení o pálení vyplní uživatel potřebné údaje a na mapě upřesní místo pálení. Po odeslání jsou údaje zaevidované na krajském operačním středisku hasičů, kterým slouží pro ověření místa pálení s možným nahlášením požáru ve stejném prostoru. To pomáhá snižovat počet zbytečných výjezdů, zároveň ale také šetří čas obsluze operačního střediska, která vedle řešení mimořádných událostí přijímá telefonické ohlašování pálení. Hasiči upozorňují, že aplikace neslouží k povolení či nepovolení pálení.

 

Pamatujte, že:

Pálení staré trávy a ostatních porostů v souvislých plochách zákon o požární ochraně zakazuje pod sankcí až 25 tisíc korun. Fyzické osoby ale mohu kontrolovaně spálit hořlavé látky, např. pálit shrabanou trávu na hromadě v ohništi.


Podle § 23 zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se dopouští přestupku ten, kdo spaluje v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 12.04.2017 10:30
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny