Začátek HTML stránky

O kompostéry mohou zájemci žádat od 13. listopadu

3. 11. 2017

 

Obyvatelé města Nový Bor a jeho částí, kteří mají zájem o zahradní kompostéry, mohou o nádoby závazně žádat od pondělí 13. 11. 2017. Přihlášení bude probíhat na podatelně městského úřadu (budova „A“, nám. Míru, Nový Bor). Žadatelé, mezi nimiž mohou být i společenství vlastníků, musí splňovat následující podmínky:

 

- O kompostér mohou požádat občané, kteří vlastní na katastrálním území města Nový Bor (Nový Bor, Arnultovice, Pihel, Bukovany, Janov, Chomouty) nemovitost a hradí poplatek za svoz komunálního odpadu


- Kompostér bude umístěný v katastru města Nový Bor


- O kompostér může žádat i společenství vlastníků (SVJ) za předpokladu, že všichni budou souhlasit s umístěním kompostérů na daném pozemku (tj. na smlouvě o výpůjčce budou vyjmenováni všichni vlastníci, což musí potvrdit vlastnoručním podpisem, a zároveň bude pozemek ve vlastnictví SVJ). Pokud jeden z vlastníků nebude souhlasit s umístěním kompostérů, nelze o ně žádat


Anketní lístky, které občané loni v srpnu vyplnili na základě výzvy města, nebyly závazné a sloužily pouze jako informativní potvrzení zájmu při zpracování žádosti o dotaci.

 

Žádost o dotaci na dodávky kompostérů pro domácnosti v devíti obcích na Novborsku podpořil Státní fond životního prostředí v rámci programu OPŽP. Nositelem projektu i realizátorem výběrového řízení na dodavatele je Svazek obcí Novoborska. V jeho majetku budou kompostéry po dobu tzv. udržitelnosti projektu, která je pět let. Domácnosti budou moci nádoby na zahradní odpad využívat bez omezení na základě smlouvy o výpůjčce s obcí, v níž bydlí.

 

Výdej kompostérů proběhne 8. – 9. 12. 2017. Konkrétní místo vydání upřesní odbor správy majetku novoborského městského úřadu počátkem prosince prostřednictvím webových a facebookových stránek města a v prosincovém vydání Novoborského měsíčníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 09.11.2017 09:50
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny