Začátek HTML stránky

Nový Bor má schválený rozpočet pro rok 2018

Více peněz na opravu silnic a chodníků, nové sportovní hřiště pro děti ze ZŠ nám. Míru, demolice ruiny v Nemocniční ulici, ale také oprava vily v Kalinově ulici a zřízení jeslí. To jsou příklady investic, s nimiž město Nový Bor počítá v příštím roce a zastupitelé je v rámci rozpočtu pro rok 2018 schválili ve středu 13. prosince.

 

Dvanáctitisícový Nový Bor bude v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši 217,9 milionů korun, výdaje jsou plánované o 8,8 milionů korun vyšší. Záporné saldo pokryje město z přebytku minulých let. V posledních letech město hospodařilo se schodkovým rozpočtem. Pro letošní rok byl vlivem rekonstrukce náměstí Míru plánovaný schodek 22,8 milionů korun, loni přes 8,6 milionů korun. „Vždy jsme ale skončili s přebytkem,“ zdůrazňuje místostarostka Nového Boru Stanislava Silná, která má finance města ve své gesci. „V provozním rozpočtu jsme pro příští rok v plusu více než 25 milionů korun,“ zdůrazňuje Stanislava Silná.

 

Rozpočet města bude v roce 2018 o 19,5 milionu korun vyšší oproti letošnímu roku, a to díky navýšení daňových příjmů.

 

Na investiční akce by mělo jít v příštím roce téměř 35,5 milionu korun. Za 6,8 milionů korun vyroste v Kalinově ulici venkovní sportoviště pro 500 žáků ze ZŠ nám. Míru. „Bude to v historii školy poprvé, kdy bude mít vlastní sportovní areál,“ podotýká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Do Kalinovy ulice bude směřovat i další větší investice. Město tu zrekonstruuje za 6 milionů korun 2. nadzemní podlaží a střechu vily, v níž sídlí MŠ. „Rodina v centru zde bude provozovat „jesle“ pro děti od jednoho roku. Na ně naváže oddělení MŠ pro děti od 2 let,“ upřesňuje Jaromír Dvořák. 

 


V plánu je rovněž demolice ruiny v Nemocniční ulici za zhruba 3 miliony korun, kterou by měl v budoucnu nahradit nový bytový dům. Město tím reaguje na převis žádostí o městské byty. „Počítáme s byty o velikosti 2+1 nebo 1+1, o které je mezi žadateli největší zájem. Zahájení této investice je ale podmíněno získáním dotace na demolici, která by mohla pokrýt 80 procent vynaložených finančních prostředků,“ zdůrazňuje Jaromír Dvořák.


Na opravy komunikací a chodníků půjde 6,5 milionu korun. Nový povrch bude mít po dokončené rekonstrukci kanalizace a vodovodu ulice B. Němcové v úseku od ul. T. G. M. po Palackého, kde se opraví rovněž chodníky. Počítá se s opravami v ulicích Česká, Nábřežní od Aktivitu po ul. Gen. Svobody, Žižkova, Na Svahu, Riegrova a část ul. Vančurova.  Za milion korun se zrekonstruuje veřejné osvětlení v ul. Prokopa Holého. Počítá se rovněž se zahájením prací za 3,2 miliony korun na opěrné zdi v Husově ulici.

 


Zkrátka nepřijdou ani sportovní oddíly, nejrůznější zájmové spolky a kluby, pořadatelé kulturních akcí, organizace působící v sociální oblasti. Na ně rozpočet pamatuje s granty v celkové výši zhruba 7 milionů korun. Vedle toho díky dotaci získají dobrovolní hasiči do povinné výbavy evakuační dodávku za 900 tisíc korun.

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 18.12.2017 15:38
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny