Začátek HTML stránky

Lidé bez domova mají možnost zlepšit svoji životní situaci

Město Nový Bor se dlouhodobě věnuje problematice bezdomovectví. Společně s řadou spolupracujících organizací zajišťuje pro lidi bez domova možnost ubytování, pomáhá jim řešit zdravotní problémy a nabízí jim cestu, jak zlepšit jejich životní situaci. „Uvědomujeme si, že je třeba pomáhat lidem bez domova, ale zároveň také chránit obyvatele města před negativními doprovodnými jevy, které bezdomovectví doprovází,“ vysvětluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.


Podle nejnovějších dat ministerstva práce a sociálních věcí žije v ČR na ulici 6,7 osoby v přepočtu na tisíc obyvatel. V současnosti ve dvanáctitisícovém Novém Boru žije na ulici necelá desítka lidí. Ti se nejčastěji sdružují v prostoru nákupního střediska v ul. T. G. M., kde nepořádkem znečišťují prostranství.


„Objekt patří soukromému majiteli, kterého delší dobu opakovaně vyzýváme k jednání s tím, aby prostřednictvím svého správce zajistil úklid prostoru. Bohužel neúspěšně,“ říká vedoucí odboru správy majetku Jitka Capouchová.


Prostranství tak opakovaně uklízí město, naposledy tento týden ve čtvrtek. Vedle toho městská policie lokalitu pravidelně kontroluje. „Jsou to známé osoby, které nerespektují jakékoli řešení, na místo se vrací, nedělají si nic z případné pokuty,“ říká velitel městské policie Jiří Zemanec. Podle stávající legislativy a obecné úrovně vymahatelnosti práva však městská policie kromě častějších kontrol o moc více dělat nemůže. „Nelze přijímat opatření mimo hranice zákona a někoho vyhazovat nebo dokonce kriminalizovat proto, že někde jen sedí a obtěžuje okolí zápachem,“ zdůrazňuje Jiří Zemanec.


Díky úzké spolupráci města a celé řady organizací, jejichž zástupci se pravidelně schází, má Nový Bor nadstandardně propracovanou síť služeb pro bezdomovce. „Můžeme lidi bez domova prakticky okamžitě ubytovat. Vedle toho jim slouží během zimních měsíců tzv. homeless office, kde mohou přespat, dát si teplý čaj, umýt se. Nabízíme jim pomoc s hledáním práce, při léčbě závislostí. Prakticky denně jsou s nimi v kontaktu terénní pracovníci, ať už naši nebo z neziskových organizací, které ve městě působí,“ uvádí příklady pomoci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jiřina Kubáňová. 

 

Ta doplňuje, že s ohledem na jejich způsob života a nedostatečnou hygienu zajišťují rovněž v pravidelných intervalech lékařské prohlídky a možnost absolvování testů na nakažlivé nemoci. Podle výsledků následně kontaktují hygieniky. V běhu je navíc zřízení nového prostoru pro lékařské prohlídky lidí bez domova. „I přes tak širokou nabídku našich aktivit platí, že záleží jen na dotyčných, zda pomoc přijmou, je to o jejich svobodné vůli, nutit je nemůžeme,“ upozorňuje Jiřina Kubáňová.


Všichni se shodují, že skupina bezdomovců v podstatě nemá důvod prostor nákupního střediska opustit a změnit svoji životní situaci. Mají tam ze strany veřejnosti zajištěný příjem i péči. „Nemusí ani žebrat a lidé jim dávají sami peníze, nebo jim zaplatí dvacet korun za odnesení nákupu. Registrujeme i případy, kdy je zvou do cukrárny na dort a perou jim prádlo,“ popisuje Jaromír Dvořák s tím, že chápe snahu lidem bez domova pomoci. „Zároveň pak ale přichází vniveč aktivity ze strany města,“ dodává Jaromír Dvořák.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 15.12.2017 09:55
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny