Začátek HTML stránky

Liberecký kraj podpoří projekty v oblasti ochrany životního prostředí

Obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby mohou v průběhu února 2018 zažádat Liberecký kraj o dotaci na projekty v oblasti ochrany životního prostředí, ekologické výchovy a dlouhodobé práce s mládeží. V Dotačním fondu Libereckého kraje je k dispozici celkem 5,4 milionů korun. Maximální výše finanční podpory pro jeden subjekt je 150 000 korun.

 

Zájemci mohou od 1. 2. do 28. 2. 2018 žádat o podporu v programech:

 

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, jehož prostřednictvím kraj finančně podpoří školy, informační střediska, publikační činnost a osvětové akce pro veřejnost.

Programová výzva ZDE


8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, v němž lze získat peníze na zakládaní a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o biotopy, činnost záchranných stanic a útulků pro zvířata v nouzi nebo údržbu a obnovu drobných památek v krajině.

Programová výzva ZDE

 

8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství, který je určený pro myslivecké, rybářské a včelařské kroužky a oddíly mladých ochránců přírody.

Programová výzva ZDE

 


Podpořené aktivity musí proběhnout od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019. V programových výzvách najdou zájemci kontakty na pracovníky krajského úřadu, s nimiž mohou konzultovat návrhy projektů.  Bližší informace k jednotlivým dotačním programům jsou k dispozici na webu kraje www.dotace.kraj-lbc.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 08.01.2018 17:04
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny