Začátek HTML stránky

Centrální prvek na náměstí Míru bude vyprávět příběh ze sklářské dílny

Otevřená sklářská rotační forma, která je složená z vysokého sloupu z opáleného bukového dřeva vystupujícího z klidné vodní hladiny se zrcadlem a navazující dlouhé lavice. Taková by měla být podoba centrálního prvku na náměstí Míru v Novém Boru, jež vzešla z anonymní výtvarné soutěže. Autorkami vítězného návrhu s názvem „Po fajrumtu“ jsou pražské architekty Gabriela Králová a Lucie Chroustová. Výběr hodnotící komise potvrdili svým rozhodnutím radní.


„Rada města respektovala závěr poroty a pověřila odbor rozvoje města, aby začal jednat s autorem vítězného návrhu o realizaci uměleckého díla,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.


Anonymní výtvarnou soutěž vyhlásilo město Nový Bor na sklonku loňského roku v souvislosti s naplánovanou letošní rekonstrukcí náměstí a se svými návrhy se do ní přihlásilo 25 zájemců. O vítězi rozhodovala na konci března šestičlenná porota složená z pěti nezávislých členů z řad předních českých architektů, výtvarníků a designerů, a zástupce města zastupitele Otakara Válka. Ti hodnotili anonymní návrhy pouze na základě jejich originality, kreativity celkové výtvarné a architektonické úrovně řešení v souladu se soutěžními podmínkami a vhodnosti začlenění do daného prostoru.


„Porota u vítězného návrhu ocenila jednoznačnou a výraznou kompozici, která má jasný příběh – sklářský verštat z každodenní sklářské šichty. Označila návrh za vhodný do městského veřejného prostoru, ocenila i využití vodního prvku,“ tlumočí závěr poroty vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa, který byl zároveň sekretářem soutěže.


Porotci využili svého práva a ocenili tři nejlepší návrhy odměnami ve výši 50.000, 30.000 a 20.000 korun podle pořadí. Zároveň rozhodli o udělení odměn pro návrhy na 4. až 6. místě, jejichž autoři získají shodně po 10.000 korunách.  „Autoři oceněných prací projevili vysokou míru empatie ve vztahu k řešenému území a profesní erudice ve vypracování soutěžních návrhů,“ zhodnotili ve svém závěrečném stanovisku.


Návrhy si bude moci prohlédnout i veřejnost, aktuálně se připravuje jejich výstava v Navrátilově síni.


Nový Bor plánuje zahájit rekonstrukci náměstí Míru letos v létě v rámci závěrečné etapy obnovy historického středu města. Centrální náměstí se podle schválené studie změní z dnešní odstavné parkovací plochy na odpočinkové místo s lavičkami a vzrostlými stromy. Úbytek parkovacích míst nahradí nové parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy, s jehož výstavbou se počítá v nejbližších měsících v souvislosti se zahájením I. etapy regenerace sídliště Husova – Jiráskova.  Obě akce si vyžádají odhadem 25 milionů korun. V rámci revitalizace historického jádra v předchozích letech již změnil podobu parčík před radnicí, rekonstruovala se Kalinova ulice a rovněž lokalita před tzv. Lužickými domky. Výslednou podobu a citlivý přístup ocenila odborná porota druhým místem v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2015 i 2016.

 

Vítězný návrh: Po fajrumtu – Gabriela Králová, Lucie Chroustová (Praha)

 

 

Těžiště náměstí se přeměňuje v okamžik konce pracovní doby sklářů (fajrumt). Předimenzovaná rotační forma jakoby před malou chvílí byla rozevřena a výsledné dílo právě odňato. I když není přítomné, můžeme si ho představit na základě jeho negativu. Již samotná forma je tvůrčím projevem, sklo je pak jejím obtiskem. Kompozice horizontální a vertikální části formy se odrážejí na vodní hladině a vnitřní organický reliéf je tak dvakrát jiným způsobem doplněn do uzavřeného tvaru. Její vztyčená polovina dává vzniknout sloupu – elementu již z dálky označujícímu pomyslný střed náměstí. Druhá polovina formy tvoří horizontálu – lavici, prvek měřítkově se odkazující k člověku.
Dřevo, voda, oheň a kov – to jsou komplementární materiály užívané tradičně ve sklářství a i v tomto případě formují dílo uprostřed náměstí. Jejich prostřednictvím je vyjádřeno živelné pozadí procesu vzniku skla.
Tak jako sklářský slang kontrastuje s křehkostí a jemností skla. Také kompozice ohněm opracovaného sloupu a lavice přichází do styku s klidnou vodní hladinou. Ta v druhém plánu skrývá relikt procesu tvorby skla – geometrizovaný zapomenutý střep, co se občas zablýskne, když k němu přijdeme blíže. Celá kompozice se proměňuje v čase i počasí a také pohybem kolemjdoucího v prostoru. Není do sebe uzavřenou formou, ale přináší smyslově bohaté prostředí vybízející k interakci.
Scéna z „verštatu“ z každodenní sklářské šichty je námětem přeneseným do těžiště náměstí Míru v Novém Boru. Vytváří jeho identitu a otevřený příběh.
Den - Přes den vidíme klidnou vodní hladinu s kompozicí vertikály a horizontály. Až když se přiblížíme, objeví se zrcadlo na dně kašny.
Noc - Do noci září měsíc a vnitřní reliéf dřevěných forem.

Materiál – lavice a sloup z opáleného černého buku
Dlažba – žulová mozaika
Měsíc pod hladinou – sklo – zrcadlo

 


2. místo Geneze – Pavlína Kvita a Roman Kvita (Praha)

 

 

 


3. místo Hexagon – Michal Ullrich (Nový Bor), autor návrhu Tomáš Hovorka (Semily)

 

 

Odměny:
Sklářské píšťaly – Ing. Arch. David Zalabák (Kolín)

 


Element – Petra Junová (Nový Bor)

 


Sloup s kašnou – Mikuláš Novotný (Praha)

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 16.04.2017 21:13
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny