Začátek HTML stránky

Užívání veřejného prostranství

Název životní situace

Užívání veřejného prostranství

Základní popis

 

Užívání veřejného prostranství – postup

Řídí se Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2011 (zveřejněno v oblasti Obecní vyhlášky)

 Jedná se o zábor pozemků, které jsou vymezeny v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství  č. 2/2011 a nejsou komunikací (zpravidla se jedná o zelené plochy mimo komunikace a veřejnou zeleň).

  • Zájemce si podá žádost o užívání veřejného prostranství na Odbor správy majetku Městského úřadu v Novém Boru (dále OSM).
  • OSM po posouzení žádosti včetně příloh vydá souhlas o užívání veřejného prostranství, kde budou stanoveny podmínky užívání veřejného prostranství. Následně vydá platební výměr za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky č. 2/2011 Obecně závazná vyhláška o užívání veřejného prostranství.

(Zábor komunikací vyřizuje odbor dopravy Městského úřadu v Novém Boru – vyplňuje se Žádost o povolení  ke zvláštnímu užívaní pozemní komunikace, Odbor správy majetku k tomuto záboru vydává pouze souhlas vlastníka.)

Ing. Jitka Capuchová, vedoucí odboru správy majetku

 

Formulář žádosti o zábor veřejného prostranství naleznete zde, ceny za užívání veřejného prostranství naleznete zde.

Platnost ke dni

21.10.2011

Poslední aktualizace

12.08.2016

Konec platnosti

neurčito

Datum poslední aktualizace: 12.08.2016 10:24
Naposledy aktualizoval: Alena Dušková


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny