Začátek HTML stránky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad Nový Bor v souladu s §17 zákona č.106/1999 Sb. veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, platný počínaje 26.4.2010 (schválen v ZM dne 21.4.2010 usnesením č.1574/10/ZM45):

 

Sazebník úhrad města Nový Bor za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů zdarma         
Informace podaná na základě zveřejnění (internet, úřední deska) zdarma
Informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy zdarma


Při vyřizování písemné žádosti o informaci

 
Paušál provozních nákladů (telefonní, poštovní, materiální, energie) 30 ,- Kč
Poštovné za zamítavé rozhodnutí, informace e-mailem bez potřeby skenování dokumentů

 zdarma

Písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání                                                                                             

 

 - stránka A/4 (jednostranně)  5,- Kč
 - stránka A/4 (oboustranně)  7,- Kč
 - stránka A/3 (jednostranně)  7,- Kč
 - stránka A/3 (oboustranně) 10,- Kč
 - CD (náhrada poskytnutého materiálu) min. 15,- Kč
Průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání pokladů pro podání informace (pokud si splnění žádosti vyžádá přesčasovou práci) - za každých započatých 30 minut práce  90,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Způsob vybírání náhrad:
Úhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově v pokladně městského úřadu, nebo převodem na účet města, a to ve výši, kterou určí osoba poskytující informaci a dle jejích dispozic.
• Při poskytnutí požadované informace "na počkání" se úhrada provede před poskytnutím informace.
• Při poskytnutí informace "po jejím vypracování" se úhrada provede při podání žádosti, a to formou zálohy ve výši předpokládaných nákladů, zúčtované při poskytutí informace
 

 

Datum poslední aktualizace: 03.10.2016 15:02


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny