Začátek HTML stránky

Správní odbor

PODROBNÁ NÁPLŇ ČINNOSTI SPRÁVNÍHO ODBORU


Správní odbor se člení na:
 

Oddělení přestupků
• řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve vztahu k dopravě, přestupky proti pořádku ve státní správě a na úseku všeobecné vnitřní správy (státní symboly, zbraně a střelivo) - pro správní obvod III.- tj. 16 obcí,
• řeší přestupky na úseku veřejného pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku - pro správní obvod Nového Boru a pro další obce na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,
• řeší přestupky na úseku občanských průkazů, cestovnících dokladů, evidence obyvatel a matriky,
• eviduje pohledávky vzniklé z činnosti odboru,
• zajišťuje podávání zpráv o občanech dle zákona o obcích


Oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky
• zajišťuje přijímání žádostí a výdej občanských průkazů - pro občany z celé republiky,
• zajišťuje přijímání žádostí a výdej cestovních dokladů včetně biometrických - pro občany správního obvodu III.- tj. 16 obcí,
• vede správní a přestupkové řízení v rámci činnosti oddělení,
• přihlašuje občany k trvalému pobytu, ve správním řízení ruší údaj o trvalém pobytu
• zajišťuje provádění matričních úkonů ve věci narození, manželství, úmrtí, státního občanství, prohlášení otcovství, změny jména a příjmení - pro občany matričního obvodu - tj. 9 obcí
• přijímá žádosti o výpis z rejstříku trestů, provádí vidimaci a legalizaci - pro občany z celé republiky
• zajišťuje agendu Czech Point - výpisy z informačních systémů - pro občany z celé republiky
 

PŘEHLED AGEND

Cestovní doklady
Občanské průkazy
Neplatné doklady
Evidence občanů a trvalý pobyt, Zprostředkování kontaktu, Adresy v ČR
Vydávání matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)
Jména a příjmení
Manželství a registrované partnerství
Státní občanství České republiky
Ověření podpisu nebo kopie listiny
Shromažďování
CZECH POINT


PREZENTACE ČINNOSTI SPRÁVNÍHO ODBORU, ÚKOLY ZA ROK 2016 A PLÁNOVANÉ ÚKOLY NA ROK 2017

Datum poslední aktualizace: 28.03.2017 08:54
Naposledy aktualizoval: Ing. Miluše Rychtářová


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny