Začátek HTML stránky

Informace pro občany

 

Dočasné přesunutí autobusové zastávky na náměstí

Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti vůči městu

 

Pronájmy a prodeje nemovitostí

Ceny obvyklé při prodeji nemovitostí v majetku Města Nový Bor

Žádost o prodej nemovitosti

Pronájem pozemků

Žádost o pronájem pozemku

Ceník za pronájem pozemků

Ceník za pacht zemědělských pozemků

 

Hřbitovy, hrobová místa

Řád pohřebiště

Ceník za pronájem hrobových míst

Pronájem hrobových míst postup

Žádost o pronájem hrobového místa

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa dohodou

Režim plateb za pronájem hrobových míst

 

Věcná břemena

Žádost o zřízení věcného břemene

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen k nemovitostem v majetku Města Nový Bor

 

Byty

Žádost o pronájem bytu

Změna pravidel pro pronájem bytů od 1.5.2013

 

Veřejné prostranství

Užívání veřejného prostranství - postup

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

Formulář žádosti o užívání veřejného prostranství

 

Komunální odpady

Plán odpadového hospodářství

Evidence sběru - tříděný odpad (výsledek sběru aktuálního měsíce 11/2017 až 10/2018)

Výsledky sběru tříděného odpadu za rok 2017 ( podklad pro úlevu na místním poplatku )

Čárové kódy 2017

Motivační program pro občany v separaci odpadu

Sběrné soboty 2017

Harmonogram svozu popelnic

Sběrný dvůr- přijímané odpady zdarma

Sběrný dvůr-příjmané odpady placené

Sběrný dvůr-Město Nový Bor

Sběrný dvůr -NFORMACE A POKYNY

 

Místní komunikace

Zásady pro přebírání komunikací od investorů

Plán zimní údržby

Zimní údržba komunikací probíhá v období od 1.11. do 31.3.2018 v případě nepříznivých klimatických podmínek se může období prodloužit či zkrátit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo podnětů k provádění zimní údržby využijte těchto kontaktů:

724 643 525, 724 639 914.

Plán oprav komunikací

Datum poslední aktualizace: 21.11.2017 07:33


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny