Začátek HTML stránky

Kancelář tajemníka

Tajemnice Městského úřadu Nový Bor:

Ing. Lenka Kazberuková

tel: 487 712 316
e-mail: tajemnice@novy-bor.cz ; tajemnik@novy-bor.cz 

 

  • Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i v přenesené působnosti starostovi.
  • Tajemník je do funkce jmenován a odvoláván starostou v souladu se zvláštním zákonem (zákon č.312/2002 Sb.) a na základě předchozího souhlasu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje.
  • Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu.
     

Tajemník řídí Odbor kancelář tajemníka.

Odbor kancelář tajemníka zajišťuje výkon agend v samostatné i přenesené působnosti, a to zejména v oblasti koordinace a řízení, vnitřní kontroly, personální a mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní, dále v oblasti správy a rozvoje informačních technologií, ochrany utajovaných skutečností a krizového řízení.

Odbor kancelář tajemníka řídí tajemník městského úřadu.

Odbor kancelář tajemníka se v souladu s platným organizační řádem dále člení na :

111 Pracoviště personalistiky a mezd
112 Pracoviště informačních technologií
113 Pracoviště vnitřní kontroly
 

Datum poslední aktualizace: 01.07.2013 20:03
Naposledy aktualizoval: Striegl Michal


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny