Začátek HTML stránky

Finanční odbor

Struktura odboru

Oddělení účetnictví a rozpočtu
 

- zabezpečuje účetnictví města a sestavování účetních výkazů
- zajišťuje platební styk s bankovními ústavy
- zajišťuje daňové přiznání za Město Nový Bor
- zpracovává návrhy na rozpočtová opatření ve formě rozpočtových změn
- sleduje čerpání rozpočtu
- vyhotovuje rozbory hospodaření
- vyhotovuje statistické výkazy, hlášení a analýzy
 - vede administrativu Fondu rozvoje bydlení
 


Oddělení daní, poplatků a pohledávek
 

- spravuje místní poplatky (ze psů, za provoz systému shromažďování komunálního odpadu)
- vymáhá pohledávky města
- provádí kontrolu vyúčtování grantů
- zajišťuje platby v hotovosti
- spravuje agendu tomboly
- vede evidenci plateb za pronájem pozemku a hrobového místa
 

FO - náplň činností

 

 

Datum poslední aktualizace: 13.01.2015 12:40


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny