Začátek HTML stránky

Odbory

Městský úřad Nový Bor se člení na odbory, oddělení a pracoviště takto:
a) 10 Starosta
101.1 pracoviště veřejnosprávní kontroly
101.2 pracoviště krizového řízení
101.3 pracoviště sekretariátu a styku s veřejností

b) 11 Odbor kancelář tajemníka
111 pracoviště personalistiky a mezd
112 pracoviště informačních technologií
113 pracoviště vnitřní kontroly

c) 12 Správní odbor
121 oddělení, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a
matriky (dále jen „ OP,CD,EO a matriky“)
122 pracoviště přestupků

d) 13 Finanční odbor
131 oddělení účetnictví, rozpočtu
132 oddělení daní, poplatků a vymáhání pohledávek

e) 14 Odbor životního prostředí
141 - pracoviště odpadového hospodářství
142 - pracoviště vodního hospodářství
143 - pracoviště lesního hospodářství a rybářství
144 - pracoviště ochrany přírody a myslivosti
145 - pracoviště ochrany ovzduší a ochrany zemědělského půdního fondu

f) 15 Odbor obecní živnostenský úřad
151 – pracoviště registrací a správního řízení
152 – pracoviště živnostenské kontroly

g) 16 Stavební úřad a úřad územního plánování
161 pracoviště stavebního řízení
162 oddělení územního plánování a územně analytických podkladů
163 pracoviště památkové péče

h) 17 Odbor dopravy
171 oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
172 oddělení registrace silničních vozidel

i) 18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
181 oddělení sociální péče a zdravotnictví
182 oddělení péče o rodinu a děti a sociálně-právní ochrany

j) 19 Odbor správy majetku
191 pracoviště správy majetku a správy budov
192 oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu
193 pracoviště spisové služby a podatelna

k) 20 Odbor školství, kultury a sportu
201 pracoviště školství
202 pracoviště kultury a sportu

l) 21 Odbor rozvoje města

 

Naposledy aktualizoval: Striegl Michal


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny