Začátek HTML stránky

Telefonní seznam dle struktury > Městský úřad Nový Bor

Útvar starosty
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Mgr. Jaromír Dvořák starosta487 712 312
starosta@novy-bor.czI. patro č.dv. 7
Bc. Soňa Brychtovákrizové řízení487 712 413
sbrychtova@novy-bor.czI. patro č.dv. 19
Pavlína Fafalovásekretářka487 712 314
sekretariat@novy-bor.czI. patro č.dv. 3
Radmila Pokornáreferent pro styk s veřejností - měsíčník487 712 461
778772367
redakce@novy-bor.czI. patro č.dv. 1
Ing. Stanislava Silná místostarostka487 712 313
mistostarostka@novy-bor.czI. patro č.dv. 5
Kancelář tajemníka
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Lenka Kazberukovátajemnice487 712 316
tajemnik@novy-bor.czI. patro č.dv. 3
Jitka Galbavámzdová účetní487 712 350
jgalbava@novy-bor.czI. patro č.dv.7
Irena Kubešovápersonalistka487 712 315
ikubesova@novy-bor.czI. patro č.dv. 8
Miloš Matěcha správce sítě487 712 417
mmatecha@novy-bor.czIII. patro č.dv. 19
Ing. Michal Strieglbezpečnostní správce sítě487 712 317
mstriegl@novy-bor.czIII. patro č.dv. 19
Správní odbor
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Miluše Rychtářovávedoucí odboru487 712 321
mrychtarova@novy-bor.czI. patro č.dv. 209
Oddělení přestupků
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Iveta Petrová, DiS.vedoucí oddělení487 712 382
ipetrova@novy-bor.czI. patro č.dv. 211
Bc. Lenka Randusová, DiS.úředník přestupků487 712 390
lrandusova@novy-bor.czI. patro č.dv. 217a
Bc. Petra Šífováúředník přestupků487 712 383
psifova@novy-bor.czI. patro č.dv. 217
Oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Veronika KalistováVedoucí oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky487 712 330
vkalistova@novy-bor.czI. patro č.dv. 207a
Bc. Zuzana Cemperováověřování,, Czech Point487 712 320
zcemperova@novy-bor.czI. patro č.dv. 207
Hana Hladkásprávní řízení487 712 422
hhladka@novy-bor.czI. patro č.dv. 208
Michaela Hudecováevidence obyvatel, Czech Point487 712 319
mhudecova@novy-bor.czI. patro č.dv. 206
Jana Krútkovácestovní doklady, občanské průkazy487 712 421
487 712 457
jkrutkova@novy-bor.czI. patro č.dv. 206a
Jana Vetešníkováobčanské průkazy, cestovní doklady487 712 423
487 712 457
jvetesnikova@novy-bor.czI. patro č.dv. 206a
Finanční odbor
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Lucie Geislerovávedoucí finančního odboru487 712 354
lgeislerova@novy-bor.czII. patro č.dv. 6
Oddělení účetnictví a rozpočtu
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Mgr. Andrea Rejholcováhlavní účetní487 712 349
arejholcova@novy-bor.czII. patro č.dv. 5
Zdeňka Hrabětováúčetní487 712 348
zhrabetova@novy-bor.czII. patro č.dv. 5
Šárka Vorlíčkováúčetní487 712 385
svorlickova@novy-bor.czII. patro č.dv. 5
Oddělení poplatků, daní a vymáhání pohledávek
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Věra Patkovávedoucí oddělení487 712 453
vpatkova@novy-bor.czII. patro č.dv. 7
Eva Grunclováúředník místních poplatků a vymáhání pohledávek487 712 347
egrunclova@novy-bor.czII. patro č.dv. 8
František Menšíkúředník místních poplatků, kontrola grantů a dotací487 712 353
fmensik@novy-bor.czII. patro č.dv. 8
Eva Slavíkovápokladní487 712 452
eslavikova@novy-bor.czpřízemí budovy B
Odbor životního prostředí
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Jitka Kopčákovávedoucí odboru487 712 346
jkopcakova@novy-bor.czII. patro č.dv. 15
Ing. Iva Máslováúředník ochrany přírody a krajiny a myslivosti487 712 438
imaslova@novy-bor.czII. patro č.dv. 19
Ing. Monika Novákováúředník ochrany ovzduší487 712 440
mnovakova@novy-bor.czII. patro č.dv. 19
Jana Salačováúředník vodního hospodářství487 712 436
jsalacova@novy-bor.czII. patro č.dv. 17
Bc. Věra Svobodováreferent lesního hospodářství a rybářství487 712 441
vsvobodova@novy-bor.czII. patro č.dv. 18
Světlana Svobodová, DiS.úředník ochrany ZPF487 712 437
ssvobodova@novy-bor.czII. patro č.dv. 20
Jitka Šlejmarováúředník odpadového hospodářství, zástupce vedoucí487 712 439
jslejmarova@novy-bor.czII. patro č.dv. 20
Bc. Hana Vaňková úředník vodního hospodářství487 712 471
hvankova@novy-bor.czII. patro č.dv. 17
Odbor obecní živnostenský úřad
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Božena Růžičkovávedoucí odboru487 712 345
bruzickova@novy-bor.czII. patro č.dv. 4
Milena Boháčkováúředník registrace a živnostenské kontroly487 712 432
mbohackova@novy-bor.czII. patro č.dv. 1
Eliška Hruškováúředník registrace a živnostenské kontroly487 712 344
ehruskova@novy-bor.czII. patro č.dv. 3
Eva Jelínkováúředník registrace487 712 431
ejelinkova@novy-bor.czII. patro č.dv. 2
Barbora Lainerováúředník registrace487 712 434
blainerova@novy-bor.czII. patro č.dv. 2
Stavební úřad a úřad územního plánování
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Darina Měchurovávedoucí odboru487 712 324
dmechurova@novy-bor.czI. patro č.dv. 12
Stanislava Maláúředník stavebního a územního řízení487 712 325
smala@novy-bor.czI. patro č.dv. 14
Magdalena Pruckováúředník stavebního a územního řízení487 712 429
mpruckova@novy-bor.czI. patro č.dv. 16
Zdeňka Skládalováúředník územního plánování487 712 323
zskladalova@novy-bor.czI. patro č.dv. 12
Bc. Erika Štorchováúředník stavebního a územního řízení487 712 328
estorchova@novy-bor.czI. patro č.dv. 15
Územního plánování a územně analytických podkladů
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Bc. Radek Bezouškaúředník územního plánování a stavebního řádu487 712 427
rbezouska@novy-bor.czI. patro č.dv. 18
Odbor dopravy
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Bc. Libor Lamatavedoucí odboru487 712 370
llamata@novy-bor.czIII. patro č.dv. 407
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Mgr. Ladislav Bahníkvedoucí oddělení, (taxislužba)487 712 371
lbahnik@novy-bor.czIII. patro č.dv. 406
Miroslava Domalípováúředník správních činností487 712 393
mdomalipova@novy-bor.czpřízemí (přepážka)
Milan Galbavýzkušební komisař487 712 373
mgalbavy@novy-bor.czIII. patro č.dv. 405b
Iva Vlasákováúředník registrace řidičů487 712 376
ivlasakova@novy-bor.czpřízemí (přepážka)
Soňa Vlasákováúředník silničního hospodářství487 712 377
svlasakova@novy-bor.czIII. patro č.dv. 406
Oddělení registrace silničních vozidel
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Marta Bendovávedoucí oddělení, (dovozy a přestavby vozidel)487 712 372
mbendova@novy-bor.czpřízemí
Bc. Markéta Fuksováúředník registrace silničních vozidel487 712 375
mfuksova@novy-bor.czpřízemí (přepážka)
Jana Kovačováúředník registrace silničních vozidel487 712 374
jkovacova@novy-bor.czpřízemí (přepážka)
Blanka Vrbenskáúředník registrace silničních vozidel487 712 426
bvrbenska@novy-bor.czpřízemí (přepážka)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Bc. Jiřina Kubáňovávedoucí odboru, komise sociálně právní ochrany dětí487 712 363
jkubanova@novy-bor.czII. patro č.dv. 307A
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Bc. Jana Kučerovávedoucí oddělení sociální péče a zdravotnictví - OSPZ487 712 365
jkucerova@novy-bor.czII. patro č.dv. 320
Jana Jankůterénní pracovník487 712 425
jjanku@novy-bor.czIII. patro
Bc. Božena Zitovásociální práce s cílovými skupinami a parkovací průkazy487 712 361
bzitova@novy-bor.czII. patro č.dv. 310
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Mgr. Dana Balážovávedoucí oddělení SPOD a náhradní rodinná péče487 712 369
dbalazova@novy-bor.czII. patro č.dv. 311A
Bc. Martina Flecksteinováterén SPOD a týrané, zneužívané a zanedbávané děti487 712 367
mflecksteinova@novy-bor.czII. patro č.dv. 318
Bc. Pavlína Klabníkováterén SPOD a náhradní rodinná péče487 712 362
pklabnikova@novy-bor.czII. patro č.dv. 313
Bc. Helena Neumannováterén SPOD487 712 366
hneumannova@novy-bor.czII. patro č.dv. 319
Bc. Tereza Peterkováterén SPOD, CAN487 712 364
tpeterkova@novy-bor.czII. patro č.dv. 309
Bc. Veronika Šimkováterén SPOD a kurátorka pro mládež487 712 335
vsimkova@novy-bor.czII. patro č.dv. 311
Odbor správy majetku
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Jitka Capouchovávedoucí odboru správy majetku487 712 358
jcapouchova@novy-bor.czII. patro č.dv. 14
Alena Duškováreferent správy nemovitostí487 712 419
aduskova@novy-bor.czII. patro č.dv. 12
Lubomíra Fořtováreferent spisovny487 712 322
lfortova@novy-bor.czIII. patro - spisovna
Helena Horynováreferent úřední desky a podatelny487 712 418
hhorynova@novy-bor.czpřízemí
Mgr. Denisa Kučerováreferent spisovny487 712 322
dkucerova@novy-bor.czIII. patro - spisovna
Monika Kyselováreferent evidence majetku487 712 352
mkyselova@novy-bor.czII. patro č.dv. 11
Iveta Macurováreferent podatelny487 712 311
imacurova@novy-bor.czpřízemí
Beatrice Maderováreferent správy majetku (byty)487 712 359
bmaderova@novy-bor.czII. patro č.dv. 13
Štěpánka Šrůtováreferent487 712 357
ssrutova@novy-bor.czII. patro č.dv. 10
Oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Bc. Martin Bezouškareferent správy komunikací a veřejného osvětlení487 712 355
724 274 415
mbezouska@novy-bor.czII. patro č.dv. 9
Jaroslav Blažekreferent údržby, řidič487 712 340
jblazek@novy-bor.czII. patro č.dv. 9
Odbor školství, kultury a sportu
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
RNDr. Alena Forgáčovávedoucí odboru487 712 338
aforgacova@novy-bor.czIII. patro č.dv. 2
Petruše Matouškováúředník školství, přestupky, granty487 712 331
pmatouskova@novy-bor.czIII. patro č.dv. 6
Yweta Plechatáúředník školství, zástupce vedoucího odboru487 712 391
yplechata@novy-bor.czIII. patro č.dv. 6
Magdaléna Riedelová, DiS.správa památek města487 712 456
mriedelova@novy-bor.czIII. patro č.dv. 1
Odbor rozvoje města
ZaměstnanecFunkceTelefonE-mailKancelář
Ing. Miroslav Jeništavedoucí odboru487 712 337
mjenista@novy-bor.czIII. patro č.dv.18
Milan Gebyreferent investic487 712 332
mgeby@novy-bor.czIII. patro č.dv. 9
Lukáš Jankůreferent pro zajišťování dotací487 712 398
ljanku@novy-bor.czIII. patro č.dv. 8
Ing. Lukáš Michvotreferent investic487 712 336
lmichvot@novy-bor.czIII. patro č.dv. 9
Ing. Olga Sobotováreferent veřejných zakázek487 712 339
osobotova@novy-bor.czIII. patro č.dv. 8


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny