Navigace: Městský úřad
Začátek HTML stránky

Vzdělávání v Egon centru Nový Bor

Na Městském úřadu v Novém Boru začalo v říjnu 2009 působit eGON centrum, které bylo zřízeno v rámci projektu „Vzdělávání v eGON centru Nový Bor“.

Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců a zastupitelů města Nový Bor a zaměstnanců a členů zastupitelstev obcí ve spádové oblasti ORP Nový Bor, kteří plní úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu, např. obsluha Czech POINTu, práce s datovými schránkami, konverze dokumentů, používání elektronického podpisu atd.

Projekt trvá do 30.9.2012 a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také z rozpočtu města Nový Bor.


Co zajišťuje eGON centrum Nový Bor
Hlavní aktivitou eGON centra je organizační a technické zajištění školení a vlastní realizace vzdělávacích kurzů, které se týkají dovedností v oblasti eGovernmentu.

Do projektu školení jsou zařazeny kurzy připravené Institutem pro místní správu Praha. Vzdělávání je prováděno bezplatně prostřednictví vlastních školitelů (zaměstnanců MěÚ Nový Bor) s využitím centrálního eLearningového výukového prostředí ELEV Institutu pro místní správu Praha.

Všechny kurzy jsou zakončeny vydáním osvědčení o absolvování.


Pro koho jsou kurzy určeny
Vzdělávání je určeno pro:
- zaměstnance a členy zastupitelstva města Nový Bor.
- zaměstnance organizací založených městem Nový Bor.
- zaměstnance obcí a členy zastupitelstev obcí spádové oblasti ORP Nový Bor.
- zaměstnance organizací založených obcemi ze spádové oblasti ORP Nový Bor.

Formy vzdělávání
Vzdělávání probíhá prezenčně, distančně nebo kombinovaně, a to podle povahy a náročnosti jednotlivých kurzů

• Prezenční forma:

Místo konání prezenčních kurzů:

Městský úřad Nový Bor,
B. Egermanna 1001,
Nový Bor,
III. patro (budova „B“)
Počítačová učebna odboru dopravy


• Distanční forma - eLearning:

Pro školení formou eLearningu je využívám systém LMS ELEV, jehož prostřednictvím probíhá přihlašování do kurzů i samotné studium. Formou eLearningu můžete studovat na kterémkoliv počítači připojeném k internetu.

Každý kurz má svého tutora (tj. odborného garanta), který se studujícími komunikuje prostřednictvím emailu a diskusních fór, řídí výuku a odpovídá na dotazy. Do doby oficiálního ukončení kurzu je možné absolvovaný kurz znovu procházet a vrátit se k libovolným kapitolám. Datum ukončení je u každého kurzu uvedeno.


• Kombinovaná forma:

Tato forma je využívaná u většiny kurzů. Studující se zúčastní školení osobně a současně využívá eLearningovou formu studia.
 

Datum poslední aktualizace: 11.11.2011 12:14
Naposledy aktualizoval: Miloš Matěcha


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny