Začátek HTML stránky

Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(dle Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů)

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a digitálních dokumentů doručovaných na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD):

 

Město Nový Bor
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor

 

Úřední hodiny podatelny:                                    tel. 487 712 311   

Den

od – do

od - do

Pondělí

08:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Úterý

08:00 - 11:30

12:30 - 15:00

Středa

08:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Čtvrtek

08:00 - 11:30

12:30 - 15:00

Pátek

08:00 - 11:30

12:30 - 13:00

 

 

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

epodatelna@novy-bor.cz

 

Identifikátor datové schránky:

b7wbphv

 

Přípustné datové formáty dokumentů v digitální podobě přijímaných na elektronickou adresu podatelny a do datové schránky jsou stanoveny v § 23 odst. 2 až 6 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 1 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou přípustné i další datové formáty, a to:  DOC/DOCX, XLS/XLSX.

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně technických parametrů:

Přípustnými technickými nosiči jsou CD a DVD.

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích („škodlivý kód“) a důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 1 až 3 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů:

Podatelna zjistí, zda je doručený dokument v analogové podobě úplný a čitelný. Podatelna zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód, je v datovém formátu, ve kterém město přijímá dokumenty v digitální podobě, a je uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém město přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Podatelna postupuje podle předchozího odstavce obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

 

V Novém Boru 6.8.2015                                                

 

Ing. Jitka Capouchová

Vedoucí odboru správy majetkuKontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny