Začátek HTML stránky

Vyhlášky a nařízení města

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města

poř.č./rok
 

N Á Z E V

dat.schválení MZ,RM

účinnost předpisu

změněno předpisem

2/2017 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností 22.02.2017 17.03.2017  
1/2017 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nový Bor 25.01.2017 16.02.2017  
4/2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2016 01.01.2017  
2/2016 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechniky 31.08.2016 22.9.2016  
1/2016 Obecně závazná vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu 31.08.2016 22.9.2016  
2/2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 23.10.2013 15.11.2013  
1/2013 Obecně závazná vyhláška o užívání plakátovacích ploch v majetku města 20.03.2013 12.04.2013  
2/2012 Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov-pro zařizovací obvod Nový Bor 20.02.2012 15.03.2012  
6/2011 Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Nový Bor 14.12.2011 01.01.2012  
4/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 14.12.2011 01.01.2012  
3/2011 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Nový Bor 14.12.2011 02.01.2012  

2/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství                                     31.08.2011

26.09.2011

 
6/2009 Nařízení o vymezení místních komuniací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní výhnam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období  19.10.2009 12.11.2009  
5/2009 Nařízení o vymezení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období  19.10.2009 12.11.2009  
4/2009 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku při konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích 09.09.2009  09.10.2009  
3/2009 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích  09.09.2009 09.10.2009  
1/2007 Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem, než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu    10.09.2007 10.10.2007  
4/2006 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti v jednotlivých částech města  29.03.2006 01.01.2007  
4/2005 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie  27.04.2005 02.05.2005  
2/2005 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů  30.03.2005 21.04.2005  
13/2004 Nařízení, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se v územním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí  32.11.2004 12.12.2004  

Vyhlášky a nařízení města jsou uloženy na správním odboru Městského úřadu Nový Bor.

Datum poslední aktualizace: 20.03.2017 13:04
Naposledy aktualizoval: Ing. Miluše Rychtářová


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny