Navigace: Městský úřad
Začátek HTML stránky

Městský úřad

Úřední hodiny Městského úřadu Nový Bor

 
Den                od - do od - do                      
Pondělí  08:00 - 11:30 12:30 - 17:00                    
Úterý 08:00 - 11:00  
Středa                08:00 - 11:30 12:30 - 17:00   
Čtvrtek neúřední den - místní šetření  
Pátek 08:00 - 11:00  

 

Pracovní doba pokladny městského úřadu Nový Bor

 
Den od - do od - do
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:30  
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek neúřední den  
Pátek 08:00 - 11:30  

Pokladna se nachází v budově B (B. Egermanna 1001), v přízemí, přímo proti vchodu do budovy.

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(dle Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů)

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a digitálních dokumentů doručovaných na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD):

Město Nový Bor
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor

Úřední hodiny podatelny:   tel. 487 712 311

 
Den od - do od - do
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Pátek 08:00 - 11:30 12:30 - 13:00

 Podatelna se nachází v budově A (nám.Míru 1), v přízemí, přímo proti hlavnímu vchodu do budovy.

 

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

epodatelna@novy-bor.cz

 

Identifikátor datové schránky:

b7wbphv

 

Přípustné datové formáty dokumentů v digitální podobě doručované na elektronickou adresu podatelny a dodávané do datové schránky jsou stanoveny v § 23 odst. 2 až 7 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 1 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou přípustné i další datové formáty, a to:  DOC/DOCX, XLS/XLSX.

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou dokumenty v digitální podobě, včetně technických parametrů:

Přípustným technickým nosičem je CD a DVD.

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích („škodlivý kód“) a důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 1 až 3 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů:

Podatelna zjistí, zda je doručený dokument v analogové podobě úplný a čitelný. Podatelna zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód, je v datovém formátu, ve kterém město přijímá dokumenty v digitální podobě, a je uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém město přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Podatelna postupuje podle předchozího odstavce obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

 

Organizační schéma Města Nový Bor a MěÚ Nový Bor
Městský úřad Nový Bor tvoří starosta, místostarostka, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele úřadu je starosta.
 

Řízení Města Nový Bor je organizováno těmito stupni:
starosta a místostarostka města
vedoucí organizační složky

Řízení Městského úřadu Nový Bor je organizováno těmito stupni:
starosta a místostarostka města
tajemník
vedoucí odboru
vedoucí oddělení
vedoucí pracoviště

Organizační členění města:
starosta
organizační složka Městská policie
organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů
organizační složka Sklářské muzeum
organizační složka Městská knihovna
organizační složka Turistické informační centrum

Organizační členění městského úřadu:
Starosta
Místostarostka
Tajemník
Správní odbor
Finanční odbor
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Stavební úřad a úřad územního plánování
Odbor dopravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku
Odbor školství,kultury a sportu
Odbor rozvoje města

Správní území:
Seznam obcí ve správním území pověřeného Městského úřadu Nový Bor
Seznam obcí ve správním území pověřeného Městského úřadu Nový Bor s rozšířenou
působností
Seznam obcí ve správním území pověřeného úřadu s matričním obvodem
Seznam obcí ve správním území pověřeného úřadu se stavebním úřadem

 Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny