Začátek HTML stránky

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města si jako své poradní orgány zřídilo na svém zasedání dne 19.11.2014 následující výbory a zvolilo jejich členy:

 

1. Kontrolní výbor o celkovém počtu 7 členů ve složení :
předseda: Ing. Luboš Řehoř – ANO 2011
členové : RNDr. Blanka Tichá - SLK
pí Zdeňka Bittnerová - NNB
Ing. Jaromír Misík - ANO 2011 od ZM 25.5.2016 za p. Tryhubu
Ing. Jaromír Zajíček, MPA – ANO 2011
p. Michal Mach – bez PP
pí Jitka Stowasserová - SZ


2. Finanční výbor o celkovém počtu 7 členů ve složení :
předseda: Ing. Hana Kollertová - SLK
členové : Ing. Miloš Koudelka - SLK
Mgr. Stanislav Valdman - ČSSD
Ing. Klára Kaňková – bez PP
Ing. Marie Horčičková – bez PP
Ing. Otakar Havelka – bez PP
p. Ivo Pařízek - bez PP

 

3. Výbor pro vzdělávání , soc. politiku a zdrav. o celkovém počtu 5 členů ve složení :
předseda: Bc. Břetislav Chlup - SLK
členové : pí Naděžda Průšová - SLK
Mgr. Petra Vlčková - SLK
pí Iveta Lebrušková - NNB
Bc. Petra Bröcklová - NNB

 

4. Výbor pro rozvoj města a cest. ruch o celkovém počtu 5 členů ve složení :
předseda: Ing. arch. Boris Rýdl – SLK
členové : p. Josef Chittussi – ČSSD
RNDr. Tomáš Tichý – SLK
p. Petr Holubec
p. Čestmír Doležal – ANO 2011


5. Výbor pro dopravu a ŽP o celkovém počtu 5 členů ve složení :
předseda: Ing. Otakar Válek - SLK
členové : pí Jana Janků - SLK
p. Petr Schneider - ČSSD
p. Milan Galbavý – bez PP
Ing. Milan Přívratský - SZ

 

6. Výbor pro kulturu a občan. záležitosti o celkovém počtu 5 členů ve složení :
předseda: Bc. Zora Šepsová – SLK
členové : pí Dominika Babáková - SLK
p. Jan Vobr – NNB
p. Josef Čičman - ČSSD
Bc. Romana Karbanová – ANO 2011

 

7. Sportovní výbor o celkovém počtu 5 členů ve složení :
předseda: p. Viktor Novotný - NNB

členové : p. Zdeněk Fakan – ČSSD
p. Václav Macela - KSČM
p. Miroslav Beránek – bez PP
p. Ivan Zelenka - ANO 2011

 

Redakční rada Novoborského měsíčníku
p. Jan Tichý (SLK), Mgr. Miroslav Šeps (NNB), Mgr. Kateřina Mašková (NNB), Mgr. Stanislav Valdman (ČSSD), Bc. Romana Karbanová (ANO 2011), p. Antonín Parýzek (KSČM), pí Jitka Stowasserová (SZ)

Datum poslední aktualizace: 28.06.2016 11:21


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny