Začátek HTML stránky

 

 

 

 

  

 

Od začátku roku 2016 Nový Bor spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování. Tato vládní organizace působí už od roku 2008 a je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Jejím posláním je podporovat obce a lokality v procesu sociálního začleňování. Během tří let ASZ nastartuje širokou spolupráci zainteresovaných složek ve městě, poskytne odborníky a specialisty na danou problematiku a pomůže při psaní projektů a získávání finančních zdrojů.

 

V Novém Boru je několik lokalit, které můžeme považovat za sociálně vyloučené z hlediska koncentrace některých nežádoucích jevů. Mezi ně patří zadlužení sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města, nezaměstnanost a s tím související závislost na sociálních dávkách. V poslední době je alarmující také nárůst záškoláctví a počtu drogově závislých mezi mládeží.

 

Ve spolupráci s Agenturou vidí město příležitost využít zkušenosti s podobnými problémy v jiných částech republiky, podporu při naplnění strategického plánu sociálního začleňování a následně pomoc při tvorbě projektových záměrů. Výchozím bodem je kvalitní analýza stávající situace, nastavení systému spolupráce mezi městem, státními orgány, školami a neziskovými organizacemi v rámci platformy takzvaného lokálního partnerství.

 

Pod vedením lokální konzultantky Veroniky Simonové jsme založili Lokální partnerství Nový Bor a čtyři pracovní skupiny Sociální služby a rodina, Zaměstnanost, Vzdělávání a volný čas a Bydlení. Vytvořili jsme síť spolupracujících subjektů a společně s nimi sestavili strategický plán sociálního začleňování. Svou činnost zahájila pracovní skupina Projekty a implementace a naše práce vstoupila do fáze tvorby projektů vycházejících ze strategického plánu a to za podpory projektového poradenství z Agentury. Na to pak naváže samotná realizace projektů.

 

Pracovní skupinu Vzdělávání a volný čas převzal konzultant Agentury Matouš Bořkovec. Spolu s městem a školami se podílel na vzniku místního plánu inkluze. Tento plán shrnuje záměry na poli vzdělávání v následujících třech letech, soustředí se na rozvoj kvality škol a školek a na podporu zavádění podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na jeho základě může město, školy a neziskové organizace dosáhnout na zdroje z evropských fondů

 

Lokální partnerství spolupracuje také s pracovní skupinou Bezpečnost a prevence kriminality, která již ve městě působí. Souběžně je město členem Místní akční skupiny Podralsko. A v roce 2015 se podílelo na vypracování Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2016-2020.

 

Se svými náměty a připomínkami se můžete obracet na lokální konzultantku Veroniku Simonovou (simonova.veronika@vlada.cz) nebo na manažerku strategického plánu sociálního začleňování Blanku Tichou (bticha@novy-bor.cz).

 

Datum poslední aktualizace: 13.12.2016 10:31


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny