Začátek HTML stránky

RPS - Nový Bor, sídliště Rumburských hrdinů - etapa 2A

V rámci akce byly provedeny chodníky s povrchem ze zámkové dlažby, parkoviště s povrchem ze zámkové dlažby, komunikace s povrchem z asfaltového betonu, dešťové kanalizace DN 200 mm, revizní betonové šachty DN 1000 mm na dešťovou kanalizaci, uliční betonové vpusti DN 500 mm, lapol, lampy veřejného osvětlení včetně kabelů, ochrana kabelu NN, svislé a vodorovné dopravní značení, sadové úpravy, dodávka a osazení mobiliáře. Dosaženým cílem bylo provedení regenerace plochy sídliště o rozloze 5 920,00 m2.


Z finančního hlediska činily celkové náklady na tuto akci 4.738.000 Kč, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky byla vyčerpána dotace ve výši 3.317.000 Kč a vlastní spoluúčast činila 1.421.000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 02.03.2017 18:30


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny