Začátek HTML stránky

RPS – Nový Bor, sídliště Rumburských hrdinů – etapa 2B

Město Nový Bor v roce 2015 získalo dotaci z podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“ na komplexní regeneraci další části sídliště Rumburských hrdinů.


V rámci akce byly provedeny chodníky s povrchem ze zámkové dlažby, parkoviště s povrchem ze zámkové dlažby, komunikace s povrchem z asfaltového betonu, dešťové kanalizace DN 200 mm, revizní betonové šachty DN 1000 mm na dešťovou kanalizaci, uliční betonové vpusti DN 500 mm, lampy veřejného osvětlení včetně kabelů, ochrana kabelu NN, svislé a vodorovné dopravní značení, sadové úpravy, povrch a oplocení sportovního hřiště, dodávka a osazení mobiliáře. Dosaženým cílem bylo provedení regenerace plochy sídliště o rozloze 6 603,00 m2.


Z finančního hlediska činily celkové náklady na tuto akci 6.772.523,21 Kč, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky byla vyčerpána dotace ve výši 4.000.000,00 Kč a vlastní spoluúčast činila 2.772.523,21 Kč.


Zhotovitelem akce byla společnost SaM silnice a mosty a.s.. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 07.03.2017 13:06


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny