Začátek HTML stránky

Podpora terénní práce Nový Bor

Hlavní cílem projektu byla terénní práce s osobami ubytovanými na sociální ubytovně v ul. Severní. Terénní práce byla zaměřena na snahu docílit, aby uvedené osoby byly schopné řádně platit nájemné, nebyly vystěhovány pro neplatičství, předlužení, narušování občanského soužití, apod. Dalším cílem projektu bylo docílit u těchto osob bezdlužnosti vůči městu Nový Bor (sjednání splátkových kalendářů, prominutí úroků a penále z prodlení) a získání možnosti žádat o ubytování v městských bytech, popř. bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou.


Terénní práce byla dále zaměřena na zařazení dlouhodobě nezaměstnaných klientů do programu aktivní politiky zaměstnanosti. Především spoluprací s Úřadem práce a městem Nový Bor při zařazování klientů na výkon veřejně prospěšných prací a Farní charitou provozující sociální podnik.
Dále byla terénní práce zaměřena na komunitu osob bez přístřeší, sdružující se v areálu obchodního domu TESCO. Zde byla řešena především problematika hledání vhodného nízkoprahového bydlení v okolí Nového Boru, či samotného zřízení takového zařízení přímo na území Nového Boru.

 

Celkové náklady projektu činily 354.000 Kč a dotace byla poskytnuta ve výši 207.000 Kč, přičemž poskytovatelem byl Úřad vlády České republiky.

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 07.03.2017 13:06


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny