Začátek HTML stránky

Bezbariérové úpravy chodníku v ul. Husova

V rámci realizace akce byla pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců provedena rekonstrukce levostranného chodníku, který je hlavní přístupovou komunikaci v ul. Husova do základní školy U Lesa. Levostranný chodník přiléhající ke komunikaci byl v technicky nevyhovujícím stavu a byl neschůdný pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavební úpravy byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci podané žádosti o příspěvek.

Celkové náklady akce byly vynaloženy ve výši 1.417.000 Kč a dotace činila částku 713.000 Kč.
Akce byla spolufinancována příspěvkem z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 02.03.2017 18:29


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny