Začátek HTML stránky

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2018

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH
PAMÁTKOVÝCH ZÓN ČR (dále jen Program) NA ROK 2018

 

Výzva k předložení žádosti

 

Finanční příspěvky z Programu lze využít na obnovu nemovitých kulturních památek zapsaných v ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) a to ve vlastnictví města, církví, jiných právnických a fyzických osob a zároveň umístěných památkové zóně Nový Bor popř. na obnovu movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou, jako např. oltáře nebo varhany v kostele, pokud je tato stavba kulturní památkou a nachází se v památkové zóně.

Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot. Příspěvky poskytované z Programu jsou přísně účelové. Mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka ani na práce investiční povahy (zateplení, kanalizace, rozvody vody, půdní vestavby a přístavby objektů). Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. 

Podmínky pro přiznání příspěvku a neuznatelné náklady.

 

Závazné finanční podíly subjektů:

Prostředky vlastníka nebo uživatele min. 40 %
Prostředky města min. 10 %
Prostředky z Programu max. 50 %

MK ČR doporučuje příspěvek  v minimální výši 50.000 Kč.

 

Žádost o příspěvek je nutno předložit současně:
- se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče k obnově
- s aktuální fotodokumentací vypovídající o stavu objektu
- s návrhem rozpočtu prací v roce 2018
- s ohláškou nebo stavebním povolením


Písemná žádost o finanční příspěvek bude doručena:
Od 2. 10. 2017 do 27. 10. 2017 do 11.00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Novém Boru.


Bližší informace podá Magdaléna Riedelová, DiS. - úředník správních činností, odbor školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, budova A, 3. patro, kancelář č. 1, tel. 487 712 456, e-mail: mriedelova@novy-bor.cz


Zásady Programu regenerace

Opatření 2013

  

Datum poslední aktualizace: 19.09.2017 10:41


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny