Začátek HTML stránky

Dotační program č. 6 "Obnova objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové zóně Nový Bor" pro rok 2017


Účelem programu je podpora obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové zóně Nový Bor. Pro vlastníky těchto nemovitostí platí nutnost dodržení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. „Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo ……., je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby….. nebo k udržovacím pracím na nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností".


Způsobilými žadateli jsou vlastníci objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové zóně Nový Bor - fyzické a právnické osoby a církve.

Uznatelným nákladem pro poskytnutí dotace jsou náklady spojené s realizací daného projektu (tj. obnova střešního pláště, oken nebo fasády – nákup materiálu, provedení prací…).

 

Dotaci nelze poskytnout na obnovu kulturních památek zapsaných v Seznamu kulturních památek vedených MK ČR.

 

Povinnými přílohami žádosti jsou:
- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
- položkový rozpočet projektu na rok 2017
- fotodokumentace objektu (doklad nevyhovujícího technického stavu)

 

Maximální výše dotace je 50.000 Kč.


Příjem žádostí je od 1. února 2017 do 28února 2017 do 11.00 hodin.


Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/granty-a-dotace/zasady-pro-poskytovani-grantu-a-dotaci/

 

Kontaktní osoba:  Magdaléna Riedelová, DiS., odbor ŠKS, tel. 487 712 456, e-mail: mriedelova@novy-bor.cz
 

Datum poslední aktualizace: 10.01.2017 09:57
Naposledy aktualizoval: Magdaléna Riedelová, DiS.


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny