Začátek HTML stránky

DOTACE 2017

DOTAČNÍ PROGRAM "PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ " PRO ROK 2017

 

Výzva k předložení žádosti

Ministerstvo kultury vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Obecná pravidla:

1. Rozpočtové prostředky určené na Program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce.

2. Finanční prostředky v Programu poskytuje MK ČR.

3. Finanční prostředky Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové zóny a rezervace, nejsou NKP a nejsou ve vlastnictví ČR, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou s dále na obnovu movitých KP, v případech, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

4. Žadatelem o příspěvek je vlastník kulturnípamátky.

5. Minimální podíl vlastníka je 10% z nákladů.

6. Minimální výše příspěvku je 50.000 Kč.

7. Do programu nelze zařadit obnovu kulturních památek, jejíž špatný stav byl způsoben zanedbáním údržby vlastníkem.

8. Příspěvek nelze poskytnou, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

 

 

Podmínky pro přiznání příspěvku a neuznatelné náklady.


 

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2017

 

Tímto vyzýváme vlatsníky nemovitých kulturních památek na území, které spadá dopůsobnosti obce s rozšířenou působností Nový Bor k podání žádosti o příspěvek. Formuláře mohou žadatelé obdržet na stavebním úřadě a úřadě územního plánování, pracoviště památkové péče Městského úřadu v Novém Boru (č. dveří 10).

 


Bližší informace podá Ing. Štěpánka Janatová, stavební úřad - pracoviště památkobé péče, tel. 487 712 458, e-mail: sjanatova@novy-bor.cz


 

 

 

 

  

 

Datum poslední aktualizace: 23.01.2017 09:27


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny