Začátek HTML stránky

Svazky obcí

 

Svazky obcí a sdružení obcí:
1. Svazek obcí Novoborsko
Základní informace:
Historie Svazku obcí Novoborska sahá do roku 1998, kdy vzniklo „Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“ postupem podle ustanovení §§ 20f až 20j občanského zákoníku. Základním impulsem k tomuto kroku byla iniciativa zastupitelstev obcí v okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy stabilizace a dalšího rozvoje spolu sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční náročností, odbornými požadavky a všeobecným významem překračují rámec jedné i více obcí.
„Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“ se v roce 2001 přeměnilo postupem podle zákona o obcích na „Svazek obcí Novoborska“, jehož obecným předmětem činnosti, zakotveným ve stanovách, je koordinace postupu při realizaci společných záměrů, ochrana a prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku, při aktivním využívání evropských, přeshraničních národních a krajských rozvojových programů.

Dnešními členy svazku je čtrnáct venkovských obcí:
- Chotovice
- Krompach
- Kunratice u Cvikova
- Mařenice
- Nový Oldřichov
- Okrouhlá
- Polevsko
- Prysk
- Radvanec
- Skalice u České Lípy
- Sloup v Čechách
- Slunečná
- Svojkov
- Svor
a tři města:
- Cvikov
- Kamenický Šenov
- Nový Bor

2. Svazek obcí "Kanalizace Radvanec, Sloup, Nový Bor"
Kontakt:
Komenského ulice 236, 471 52 Sloup v Čechách

Rozpočtový výhled svazku

 

3. Sdružení obcí Českolipsko
Účelem sdružení je zajištění efektivní spolupráce měst, obcí a dalších právních subjektů, které mají společný zájem na rozvoji cestovního a turistického ruchu. Účast ve sdružení je založena na dobrovolnosti. Neomezuje jednotlivé členy v případných dalších aktivitách v oblasti cestovního ruchu.
Předmětem činnosti je především koordinace všech aktivit při propagaci cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb za účelem zlepšení služeb pro turisty, soustředění nabídky regionálních turistických zajímavostí, vytvoření konceptu kulturních a dalších aktivit v regionu, společná propagace na výstavách doma i v zahraničí, vydávání propagačních materiálů, zvýšení vlastních příjmů obcí z turistického ruchu, vytvoření nových pracovních příležitostí, vytvoření informační sítě mezi členy sdružení a její napojení na celostátní informační síť, poradenství v oboru cestovního ruchu pro obce. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celého regionu navenek.

Kontakt:
Sdružení Českolipsko
Městský úřad Česká Lípa
nám. T.G.Masaryka 1
470 36 Česká Lípa
tel./ fax.: 487 881 111
www.ceskolipsko.info

Kontaktní osoby:
manažer sdružení: Jan Stejskal, tel.: 734 751 298, info@ceskolipsko.info
manažer turistických oblastí: Markéta Humpoláková, tel.: 734 751 29´7, marketa.humpolakova@ceskolipsko.info


4. Sdružení obcí Libereckého kraje - SOLK
Třída 1.máje 858/26, 460 01 Liberec
Cíle sdružení:
• napomáhání vzájemné informovanosti mezi obcemi
• hájení společných zájmů a práv obcí a jejich zastupování v regionálních orgánech
• koordinace činností přesahujících rámec územního obvodu jedné obce, vytváření podmínek pro součinnost ve všech oblastech, v nichž obce vyvíjejí svou činnost se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy
• zaujímání stanovisek k legislativním návrhům a dalším aktivitám týkajících se obcí
• předkládání iniciativních návrhů orgánům státní správy, krajské samosprávy, poslancům a senátorům Parlamentu ČR
• podpora informačnímu zázemí obcí v oblastech jejich činností
• shromažďování a rozšiřování zkušeností z řešení problémů obcí
• získávání finančních prostředků pro financování regionálních projektů
• podpora zahraniční spolupráce regionu
• podpora vzdělávání představitelů samosprávy
• spolupráce s ostatními regionálními organizacemi, svazky obcí, krajskými sdruženími obcí a Svazem měst a obcí ČR

Kontakt:
Sdružení obcí Libereckého kraje – SOLK
Třída 1.máje 858/26, 460 01 Liberec III.
tel. 485 340 980
Jaroslav Hanzlíček
ředitel kanceláře SOLK
e-mail: hanzlicek@solk.cz

5. Svaz měst a obcí ČR
Kongresové centrum Praha,
5. května 1640/65
140 21 Praha 4

tel.: +420 234 709 711/717
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
IČ: 63 11 30 74


6. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)
je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. K 10.5.2006 má celkem 205 členů, z toho 198 řádných (obcí, měst a městských částí) a 7 přidružených.

Sídlo sekretariátu:
SHS ČMS
Opletalova 29, Praha 1, 110 00
Telefon: 224 237 558
e-mail: info@shscms.cz
 

 

Datum poslední aktualizace: 16.03.2015 11:20


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny