Navigace: Město Nový Bor > IGS
Začátek HTML stránky

IGS

Město Nový Bor je v roce 2015 hlavním pořadatelem XII. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia.

Více informací na www.igsymposium.cz  a na 

link facebook

 

 

 • PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE


 

 

 

 

 • OZVĚNY IGS 2015

Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2015, na které se město dlouho a intenzivně připravovalo, oficiálně 4. října skončilo. Dozvuky však určitě bude mít ještě dlouho. Návštěvníkům města bude IGS až do konce února 2016 připomínat výstava ve sklářském muzeu, samotný průběh je i nyní předmětem zájmu médií a také na pracovní tým ještě čeká řada dokončovacích prací. Shromažďuje se dokumentace, připravuje DVD záznam, řeší se vyúčtování celé akce a samozřejmě také její hodnocení. Za tímto účelem se celý pracovní tým sejde v průběhu listopadu a výsledek jednání bude podkladem pro oficiální bilanční zprávu. Částečně bilancovat však lze již nyní. Návštěvnost XII. ročníku i zastoupení účastníků bezesporu potvrdily fakt, že IGS patří k největším a nejprestižnějším akcím svého druhu na světě, a kladná odezva z domova i ze světa svědčí o úspěchu, kterým IGS 2015 nepochybně bylo. Všechny pořadatelské subjekty zajišťovaly po celou dobu sympozia účastníkům nadstandardní pracovní servis, pro veřejnost byl připraven program jak v objektech jednotlivých pořadatelů, tak tradiční sklářské slavnosti na nám. Míru. Sklárny na Den otevřených dveří praskaly ve švech, stejně tak byla na maximum využita kyvadlová autobusová doprava i výletní vláček. Velkou pochvalu pořadatelský tým sklidil od zástupců médií za speciálně připravený páteční program. Poděkování tak určitě patří všem, kteří se na přípravách a realizaci IGS podíleli, ať už jako pořadatelé, partneři či servisní pracovníci. K úspěchu celé akce přispěl v neposlední řadě její mediální obraz, jež média veřejnosti zprostředkovala buď v rámci partnerství či placené služby.   

 

 


 

 

 

 • FOTOGALERIE XII. ROČNÍKU IGS 2015

http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/fotogalerie/2015/igs-2015-slavnostni-zahajeni/

http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/fotogalerie/2015/igs-2015-tiskova-konference/

http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/fotogalerie/2015/igs-2015-vernisaz-sklarske-skoly/

http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/fotogalerie/2015/igs-2015-ajeto-glass-cirkus/

http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/fotogalerie/2015/igs-2015-den-otevrenych-dveri-ve-sklarnach/

http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/fotogalerie/2015/igs-2015-vernisaz-vysledku-igs/
 

 

 

 


 

 

 • LOXEAL – Oficiální sklářské lepidlo IGS 2015 

Technici zajistí odborný lepicí servis účastníkům IGS a asistenci pořadatelským firmám.

LOXEAL SERVIS HOTLINE 00-420-731 505 538 bude k dispozici od čtvrtka 1. října od 16.00 hodin do neděle 4. října do 11.00 hodin.
 

 


 

 

 • IGS PŘINESE I NĚKTERÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Občané se v souvislosti s programem Mezinárodního sklářského sympozia a Sklářských slavností 2015 musejí připravit na omezené možnosti parkování v centru města. Upozorňujeme občany, že od půlnoci dne 1. 10. 2015 až do poledních hodin neděle 4. 10. 2015 nebude možno parkovat na nám. Míru a v okolí náměstí dojde k přechodné úpravě provozu. O všech změnách budou občané informováni prostřednictvím přechodného dopravního značení a také aktuálně na webových stránkách města. V době konání IGS 2015 bude v pracovních dnech zrušeno časově omezené parkování na ulici Liberecká a v dalších ulicích v blízkosti nám. Míru. Vzhledem k očekávanému nárůstu návštěvníků města bude zajištěna možnost parkování v prostoru cyklistického areálu, kde budou parkování vozidel regulovat strážníci MP a pracovníci VPP. Prosíme všechny řidiče o opatrnost při průjezdu městem. Dá se očekávat zvýšená aktivita chodců a městem také bude v rámci „Skleněné cesty“ projíždět výletní vláček.
Děkujeme všem za pochopení a věříme, že se vám odměníme zajímavým programem.
 

 


 

 

 • NA SKLENĚNOU CESTU SE VYDEJTE S MAPKOU!

Návštěvníci IGS se mohou těšit nejen na sobotní Den otevřených dveří ve sklářských provozech, kde bude možno sledovat při práci světové hvězdy, ale do svých prostor pozvou návštěvníky i muzea, sklářské ateliéry a galerie se zaměřením na sklo. Po „Skleněné cestě“ bude možno se vydat pěšky, výletním vláčkem nebo speciálními autobusy.  K dispozici budou orientační mapky s vyznačením jednotlivých okruhů a tras. Jedna trasa je určena pro pěší a provede zájemce po ateliérech v blízkosti náměstí Míru, kde je navíc na celý den připraven program pro malé i velké. Na dalších čtyřech trasách budou mít návštěvníci možnost se zdarma přepravit do Lindavy a Kunratic u Cvikova, do Skalice u České Lípy, do Kamenického Šenova nebo na Polevsko a využít otevřených dveří v pořadatelských a partnerských firmách. Nástupní místo shodné pro všechny trasy bude ve Smetanově ulici. Odtud v sobotu v 9 hodin ráno odveze první zájemce kyvadlová doprava ve všech čtyřech směrech od Nového Boru a vždy po objetí stanovené trasy se bude v pravidelných intervalech vracet pro další zájemce. Autobus bude možné využít i pro cestu zpět do výchozí stanice a odtud se vydat na další trasu. Dveře sklářských provozů se pro veřejnost zavřou v 15 hodin. Tou dobou také vyjede poslední spoj, který dopraví návštěvníky zpět do Nového Boru. Aktuální informace budou poskytovat dopravní dispečeři v jednotlivých stanicích. Během soboty 3. října otevřou své dveře návštěvníkům i sklářské školy v Novém Boru a Kamenickém Šenově, aby všem ukázaly, že české sklo v nich má svou budoucnost.

 

 

 

 


 

 

 • NA VÝSTAVÁCH IGS SE POTKÁ HISTORIE SE SOUČASNOSTÍ

IGS 2015 aktuálně představí celou řadu významných domácích i světových autorů, bude však možno nahlédnout i do historie IGS. Skutečnost, že zhruba devadesát artefaktů průřezově reprezentujících doslova všechny ročníky IGS, a to dokonce až ty vůbec první, realizované v 80. letech minulého století se opět vrátilo na místo svého zrodu, tedy do Nového Boru, naplnila velký sen mnoha sklářů a příznivců IGS. Vernisáž výstavy Historie IGS v Ajeto Art Glass Museu tak logicky doplní programový rámec celého sympozia. Sklářské muzeum Nový Bor pak bude zvát především na výstavu výsledků IGS 2015. Vernisáž proběhne téměř v závěru celé akce, v neděli 4. října 2015 v 11 hodin. Výstava, jejíž instalace je zcela unikátní záležitostí vzhledem k časovému intervalu cca 15 hodin, v němž musí proběhnout, bude v novoborském muzeu k vidění až do jara následujícího roku. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost prostřednictvím vystavených exponátů srovnávat současnost i historii Mezinárodního sklářského sympozia. Nejmladší generace umělců se během IGS 2015 představí ve Studentské sekci. Do ní se nominovalo celkem 7 studentů ze čtyř vysokých škol, jedné vyšší odborné a dvou škol středních.

 


 

 

 • IGS MÁ SVOU POHLEDNICI

Turisté i občané města budou mít možnost během sympozia poslat unikátní pozdrav z Nového Boru.  Mezinárodní sklářské sympozium má totiž svou vlastní pohlednici.  Ve sklářském muzeu Nový Bor, které bude také po celou dobu sympozia fungovat jako IGS check point, v turistickém informačním centru a také přímo na náměstí Míru bude možno tuto tematickou pohlednici IGS zakoupit, označit ji speciálním razítkem, vhodit ji do skleněné poštovní schránky a vyslat ji do světa.

 

 


 

 

 

 • VEŘEJNÁ HUDEBNÍ PRODUKCE OBDRŽELA OD RADY MĚSTA NOVÝ BOR VÝJIMKU 

Veřejná hudební produkce na nám. Míru při Sklářských slavnostech, které programově doplňují IGS 2015, je na pátek 2. 10. a sobotu 3.10. upravena povolenou výjimkou z vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 s dobou ukončení ve 24.00 hodin.

 


 

 

 

 

 • V ROZMANITÉM PROGRAMU SYMPOZIA A SKLÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ SI JISTĚ VYBERE KAŽDÝ 

Pořadatelé letošního IGS nepodceňují ani prezentační stránku sympozia. Jejich ambicí není uskutečnit pouze úzce profilované setkání sklářů, ale cílem je upoutat i pozornost široké laické veřejnosti a představit město Nový Bor jako město skla. Na mezinárodní rozměr tohoto setkání upozorní návštěvníky vyvěšené vlajky všech účastnických zemí na nám. Míru. Pro všechny, kteří na IGS zavítají, je připravena řada propagačních materiálů, které by jim měly umožnit snazší orientaci ve městě. Všechny objekty pořadatelů IGS budou onačeny bannery s jednotným vizuálem IGS, každý zájemce bude mít k dispozici mapku pořadatelských subjektů, mapku s nabídkou možností ubytování a v neposlední řadě mapku skleněné cesty, podle níž se bude moci vypravit za zážitky buď pěšky, výletním vláčkem nebo speciálními autobusy. Samozřejmě budou s informacemi připraveni i servisní pracovníci. Po dobu sympozia bude v provozu akreditační a informační středisko IGS umístěné v prostorách sklářského muzea. Jeho služeb budou moci využít účastníci, hosté sympozia i veřejnost. Veškeré informace pro veřejnost budou připraveny také v turistickém informačním centru.

 

 

 


 

 

 

 • IGS BUDÍ ZASLOUŽENÝ ZÁJEM MÉDIÍ DOMA I VE SVĚTĚ

O akreditaci na IGS již projevili zájem domácí i zahraniční novináři, média zvuková i obrazová. Pro jejich zástupce je na pátek 2. 10. v 9.00 hodin připravena v prostorách sklářského muzea tisková konference. Zde i na následujícím setkání při kávě v prostorách Parkhotelu Morris se budou žurnalisté moci setkat s představiteli pořadatelských subjektů, partnerů, s VIP hosty i s některými účastníky sympozia, kteří nebudou v tento čas zaměstnáni vlastní prací u sklářských pecí. Po občerstvení, které Parkhotel Morris připravuje v rámci partnerské spolupráce, je zajištěna pro přítomné žurnalisty prohlídka všech pořadatelských subjektů. Těm, kteří budou v Novém Boru pracovat i mimo termín tiskové konference, poskytne potřebné zázemí pro jejich práci press centrum v prostorách Parkhotelu Morris. Přístupné bude ve čtvrtek 1. října a v pátek 2. října od 8 do 18 hodin, v sobotu 3. října od 8 do 22 hodin a v neděli 4. října od 8 do 13 hodin. Pokrytí wifi signálem je samozřejmostí.

 


 

 

 

 • POZVÁNKA DO VOŠS a SŠ

Vážení přátelé sklářské školy, 

jménem VOŠS a SŠ Nový Bor si Vás dovolujeme pozvat na aktivity školy v rámci Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015, jehož jsme hrdými spolupořadateli.

Součástí zahajovacího ceremoniálu je ve čtvrtek 1. 10. 2015 od 17 hodin v naší školní huti performance Vladimíra Kopeckého.

V pátek 2. 10. Vás zveme na vernisáž Výstavy studentských prací k 145. výročí založení školy, která se koná v 15 hodin v Turistickém a informačním centru v Novém Boru.

V sobotu 3. 10. 2015 od 8 do 15 hodin se na Vás těšíme na Dnu otevřených dveří s následujícím doprovodným programem:

11:00 - Hluchá parta, bubenická show,
12:00 - Jazzová farma, hudební vystoupení
13:00 - módní přehlídka SPŠ textilní Liberec

V tento den budete moci v prostorách naší školy obdivovat tvorbu takových osobností sklářského designu,  jakými jsou Vladimír Kopecký, Arik Levy, Ilja Bílek, Oldřich Plíva, Lukáš Jabůrek, Jiří Suchý, Iveta Kubelová a Ricardo Hoineff.

Naše škola je zároveň pořadatelem Studentské sekce IGS, rozhodně tedy bude na co se dívat…

 

 

 

 


 

 

 • IGS PROPOJÍ HMOTU A DUCHA

Sklářský výtvarník Vladimir Klein připravil při příležitosti XII. IGS svou samostatnou výstavu skleněných objektů. K jejich prezentaci zvolil netradiční prostor kostela sv. Ducha v Arnultovicích. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 30. 9. 2015 v 18:00 hodin. Výstava potrvá do 20. 10. 2015 a bude možno ji navštívit v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. V době konání IGS 2015 bude výstavu možno navštívit i během soboty a neděle.

 

 

 


 

 

 

 • BESEDA - HISTORIE IGS

Ajeto Nový Bor zve pamětníky i mladou generaci na sklářskou besedu Historie IGS se Svatoplukem Dvořákem, Rudolfem Haisem, Miroslavem Šepsem a Petrem Novotným. Beseda proběhne ve středu 23. 9 2015 od 17:00 hodin v Ajeto clubu.

 

 


 

 

 

 

 • Křest komiksu 

IGS 2015 klepe na dveře a v souvislosti s tím se již rozjíždí řada akcí. Jednou z nich je křest komiksu, na který tímto veřejnost srdečně zveme.

 

 


 

 

 

 • FESTIVAL LÍPA MUSICA ZAHÁJÍ KONCERTEM V SASKÉM OYBINU

Zatímco do zahájení IGS 2015 zbývá ještě zhruba šest týdnů, Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, zahajuje již v pátek 21. srpna koncertem pod širým nebem v saském Oybinu. Ke společným znakům Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 a Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica patří nejen jejich kulturní a umělecký dosah, ale společná jim je také podpora ze strany Libereckého kraje. Letošní 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica podpořil Liberecký kraj částkou 450.000 Kč, na podporu IGS 2015 je připraveno 400.000 Kč. Oběma akcím pak poskytuje hejtman Martin Půta i osobní podporu. Přislíbil účast jak na úvodním koncertu v Oybinu, kde se v ruinách klášterního kostela představí ženský vokální soubor Tiburtina ensemble s programem mariánských písňových forem pozdního středověku. Při zahájení IGS 2015 v městském divadle v Novém Boru pak bude hejtman Martin Půta tím, kdo slavnostně otevře dveře do Síně slávy manželům Roubíčkovým. Díky spolupráci města Nový Bor v roli hlavního pořadatele IGS a Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica mohl být také připraven koncert k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015. Zveme tedy veřejnost v neděli 4. října 2015 do městského divadla v Novém Boru na koncert bratří Ebenů Čas holin.

Program celého MHF Lípa Musica
lipamusica.cz/program-vstupenky

 

 


 

 

 

 • RADA LIBERECKÉHO KRAJE JEDNALA O PODPOŘE IGS 2015

Ze slov hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, která zazněla na tiskové konferenci po jednání Rady Libereckého kraje, je zřejmé, že radní odsouhlasili podporu pro IGS 2015 ve výši 400.000 Kč. Konečné rozhodnutí o podpoře je však na Zastupitelstvu Libereckého kraje, které ji bude projednávat v úterý 25. srpna. 
záznam z tiskové konference
www.kraj-lbc.cz/aktuality/n:315163

 


 

 

 

 • KOMIKSOVÉ ZPRACOVÁNÍ SKLÁŘSKÉ HISTORIE POTĚŠÍ NEJEN NÁVŠTĚVNÍKY IGS

Po velkém úspěchu komiksu o skláři Egermannovi se město pustilo s Janem Vobrem do dalšího společného projektu. Světlo světa již brzy spatří nový komiks s názvem Střípky ze sklářské historie. Novoborský výtvarník a známý karikaturista Jan Vobr v něm svým svérázným způsobem na 32 stranách popularizuje tajemství sklářské výroby, její historické mezníky a také nenechává nikoho na pochybách, že sklo a zdejší region k sobě historicky neodmyslitelně patří. Proto nepřekvapí, že k vydání komiksu město přistoupilo právě v letošním roce, kdy se zde koná již XII. ročník Mezinárodního sklářského sympozia. Komiks tak bude v době sympozia k dispozici všem návštěvníkům města. Za 75 Kč bude možno ho zakoupit ve Sklářském muzeu Nový Bor i Turistickém informačním centru Nový Bor. Věříme, že nejen děti, ale i dospělí, najdou v novém komiksu zábavu i poučení.

Přijďte tedy společně s námi nový komiks pokřtít ve čtvrtek 24. září 2015 v 18 hodin do Sklářského muzea Nový Bor a popřát komiksu i jeho autorovi vlídné přijetí od čtenářské veřejnosti.

Pro zájemce o dílo Jana Vobra máme navíc potěšující zprávu, že během IGS bude možno navštívit výstavu tohoto novoborského umělce ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.
 

 

 


 

 

 

 • NOVOBORSKÉ SKLENĚNÉ ŠATY STÁLE BUDÍ ZASLOUŽENÝ OBDIV

Naposledy sklidily obrovský úspěch na výstavě skla a bižuterie Křehká krása v Jablonci nad Nisou na počátku srpna. Před třemi lety tyto skleněné šaty vytvořila v Novém Boru a Lindavě světoznámá módní návrhářka Blanka Matragi během XI. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia. Skleněné šaty „Orchidej“ by bylo opravdu náročné nosit nejen s ohledem na křehkost materiálu. Při výšce cca 180 cm váží celých 80 kg.  Zatímco živůtek tvoří jeden kus hutního skla, sukně je složena z pěti plátů lehaného skla. Tento exponát, který je součástí sbírky novoborského sklářského muzea, patřil k nejobdivovanějším dílům již na výstavě XI. Mezinárodního sklářského sympozia a stále budí zaslouženou pozornost všude, kde se objeví. Je to opravdu velké lákadlo pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že se prostory Sklářského muzea Nový Bor připravují na nové artefakty z IGS 2015, byly šaty zapůjčeny do státního Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, aby poté odcestovaly do PASKu - Pavilonu skla v Klatovech, kde toto dílo bude dále šířit dobré jméno borských sklářů, kteří ho podle návrhu Blanky Matragi vytvořili.

 

 

 


 

 

 

 • AJETO zve na AJETOFEST


Ačkoliv IGS 2015, bezesporu největší sklářská akce roku 2015, je v Novém Boru plánována až na říjen, do některých sklářských firem se veřejnost může vydat za zajímavým programem již nyní. Ani letos, v době kdy vrcholí přípravy Mezinárodního sklářského sympozia, nevypustila firma AJETO svou tradiční srpnovou akci. Přijďte navštívit 22. srpna sklárnu a Sklářskou krčmu v Lindavě při tradičním AJETOFESTU!

 

 


 

 

 

 • DOPROVODNÝ PROGRAM K IGS NABÍDNOU I REGIONÁLNÍ MUZEA A GALERIE

Návštěvníci IGS se mohou těšit nejen na sobotní den otevřených dveří ve sklářských provozech, kde bude možno sledovat při práci světové hvězdy, ale po celou dobu sympozia jim budou k dispozici jak stálé expozice, tak aktuální krátkodobé výstavy v řadě muzeí regionu. K opravdu pestré nabídce přispějí Sklářské muzeum Nový Bor (www.glassmuseum.eu), Ajeto Art Glass Museum (www.ajetoglass.com/en/ajeto-glass-novy-bor/art-glass-museum), Sklářské muzeum Kamenický Šenov (www.muzeumskla.cz) i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (www.msb-jablonec.cz). Sklářské muzeum Nový Bor, které je jedním z pořadatelů IGS, bude zvát především na výstavu výsledků symposia. Vernisáž proběhne téměř v závěru celé akce, v neděli 4. října 2015 v 11 hodin. Výstava, jejíž instalace je zcela unikátní záležitostí vzhledem k časovému intervalu cca 15 hodin, v němž musí proběhnout, pak bude v novoborském muzeu k vidění až do jara následujícího roku. Kromě toho však muzeum návštěvníkům nabídne i prohlídku stálé muzejní expozice, v níž je možno obdivovat umění a řemeslo zdejších sklářských mistrů. Historické i současné sklo doplňují modely řemeslných dílen a ukázky sklářských technologických postupů. Mimo jejich hlavní účel však budou prostory muzea plnit po celou dobu sympozia funkci akreditačního a informačního střediska pro účastníky a hosty IGS. Stejně tak pozve muzeum v pátek 2. října dopoledne do svých prostor na tiskovou konferenci zástupce pořadatelů, partnerů a médií. 
Zatímco výstavní prostory novoborského sklářského muzea zaplní exponáty vzniklé v rámci IGS 2015, v Ajeto Art Glass Museu bude možné zhlédnout soubor unikátních děl, která vytvořili sklářští výtvarníci z celého světa během sympozií pořádaných ještě pod záštitou Crystalexu. Tato sbírka bude umístěna ve zcela nových prostorách, jejichž slavnostní otevření bude součástí programu IGS 2015. Minimálně do konce roku 2015 tak budou návštěvníci Nového Boru moci vidět a srovnávat současnost i historii Mezinárodního sklářského sympozia. Sklářské muzeum Kamenický Šenov nabídne expozici rytého a broušeného skla „Odkud pocházíme, kdo jsme a kam jdeme?“, výstavu korejské výtvarnice Song Mi Kim a výstavu novoborského karikaturisty Jana Vobra.
Zamířit bude možné též do státního Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které na ploše jednoho tisíce m2 nabízí největší expozici skla a bižuterie v České republice, nejrozsáhlejší stálou výstavu bižuterie na světě, sezónní výstavy a doplňkové projekty. V první expozici, nazvané „Čarovná zahrada - České sklo sedmi století“, je možné nově spatřit též prostorovou skleněnou plastiku Expo2 René Roubíčka, kterou muzeu darovala firma PRECIOSA Lighting. Druhá z expozic „Nekonečný příběh bižuterie“ představuje vývoj světoznámé jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. Vedle stálých výstav, jejichž prohlídku nabízí muzeum také s hlasovými průvodci v češtině, angličtině, němčině, polštině a ruštině, je možno navštívit i sezónní projekt “POHYB – VÝRAZ – EMOCE, Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle“. Výstava, která potrvá do 4. října 2015, představuje nejen výběr z největší veřejné sbírky světoznámých železnobrodských skleněných figurek na světě, již muzeum spravuje, ale také ukázky dalších možností zpodobnění figur v historickém i současném užitkovém, dekorativním a ateliérovém skle. Do 4. října 2015 bude možno v budově jabloneckého muzea zhlédnout i designovou výstavu "HOT & COLD, Současné nápojové sklo a porcelán ze zemí střední Evropy“ nebo unikátní skleněné medaile z letošního pražského Mistrovství světa v hokeji. 
Do svých prostor pozvou návštěvníky nejen muzea, ale také řada galerií a ateliérů zaměřených na sklo. V Novém Boru bude přístupná expozice novoborské sklářské školy ve školní galerii na třídě T. G. Masaryka, Galerie Zikmundová - Bartko v Alšově ulici nabídne pohled na současné moderní sklo a autorský šperk, v prodejní minigalerii autorského šperku novoborské výtvarné skupiny NATĚLO pak bude možno si tuto křehkou krásu i zakoupit. V Galerii DW  na nám. Míru pak bude možno vidět nejen foukání skla nad kahanem, ale zhlédnout i výstavu k 25. výročí založení firmy Davida Wünsche. Vstup do výstavních prostor ve svých ateliérech nabídnou i brusič a designer skla Aleš Zvěřina na ulici B. Egermanna, firma Astera v ulici Smetanova, HG Atelier Design v ulici Sklářská pozve na výstavu MADE IN BOR. Vladimir Klein, který v letošním roce slaví nejen životní jubileum, ale také již celých 50 let práce se sklem, pozve návštěvníky do svého ateliéru v Liberecké ulici a současně bude možno navštívit výstavu jeho skleněných plastik v prostorách galerie Pod zvonem v kostele sv. Ducha v Arnultovicích. Za objekty a skleněnými obrazy Anny Polanské, Lady Semecké a Dagmar Šubrtové bude možno zamířit do Galerie Jídelna při Vlastivědném muzeu v České Lípě.
Milovníci procházek pak budou moci využít nové naučné stezky „Po stopách sklářských řemesel“, která je zavede v Novém Boru a jeho okolí na místa spjatá s tradičním řemeslem tohoto kraje. 

 


 

 

 

 • KOLEKCE Z HISTORIE IGS DORAZILA DO NOVÉHO BORU

Zpráva, na kterou čekalo mnoho nedočkavých příznivců českého uměleckého skla a IGS.
Díky úzké a dlouhodobé spolupráci AJETO Art Glass Musea, Nadace Josefa Viewegha sklářská huť František, obecně prospěšné společnosti Cesty skla, která provozuje sklářskou huť František, a kurátora Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Dr. Milana Hlaveše, se velký sen sklářů o tom, že by se alespoň část vzácných objektů z historické sbírky uplynulých ročníků Mezinárodního sklářského symposia IGS opět vrátila na místo svého zrodu, tedy do Nového Boru, stal skutečností.  
V pondělí 3. srpna 2015 bylo zhruba devadesát artefaktů průřezově reprezentujících doslova všechny ročníky IGS, a to dokonce až ty vůbec první, realizované v 80. letech minulého století, převezeno ze skladu Nadace do nově vybudované části novoborského AJETO Art Glass Musea, kde budou v následujících dnech vyjmuty z krabic a po dlouhých letech se tak
znovu dostanou na odiv divákům a obdivovatelům přímo tam, kde vznikly...
Před tím, než se tak stane, je ještě zapotřebí velké množství práce, neboť některé objekty byly před zkázou doslova zachráněny právě Nadací. Opouštěly hrad Lemberk, kde byly dlouhá léta buď vystaveny, či pouze zakonzervovány na místní půdě, ve značně zbědovaném stavu a je vlastně zázrakem, že je diváci budou moci znovu spatřit. Sbírku, která čítá okolo 1500 exponátů, se podařilo zachránit díky dotaci, kterou Nadace získala z Intergrovaného operačního programu, přičemž velká část exponátů je již více než rok umístěna v Centru sklářského umění v huti František v Sázavě.
Tato velká premiéra AJETO Art Glass Musea se logicky a symbolicky připravuje právě na letošní říjen, tedy na další ročník IGS, kdy se Nový Bor na několik dní stane hlavním městem světového sklářského umění.

Více fotografií ve fotogalerii: http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/fotogalerie/2015/instalace-vystavy-z-historie-igs/

 


 

 

 

 • ČESKOLIPSKÝ DENÍK PŘINÁŠÍ LETNÍ SERIÁL O IGS

Českolipský deník jako mediální partner IGS 2015 zajišťuje v rámci partnerské spolupráce pro potřeby IGS informační servis. Pravidelní čtenáři deníku proto již jistě zaznamenali jistou pravidelnost i v přísunu těchto informací. Vstříc Mezinárodnímu sklářskému sympoziu totiž směřuje letní seriál, který v Českolipském deníku vychází každou středu během července a srpna. Přináší zajímavosti z historie i aktuality ze zákulisí či nahlédnutí do bohatého programu. Součástí seriálu jsou také vizitky významných účastníků a hostů sympozia, seriál představí i subjekty participující jako pořadatelé i partneři. 
Během celého září se pak čtenáři mohou těšit na obvyklé zpravodajství a v sobotu 26. září také na zvláštní přílohu deníku, která přinese nejen podrobný kulturní program sympozia, ale i rozpis práce umělců na hutích a dílnách během dne otevřených dveří a další důležité informace pro návštěvníky sympozia, aby si mohli z pestré nabídky sestavit vlastní program.
Jak přípravy IGS nabírají na obrátkách, přinášejí nové události, o nichž Českolipský deník bude pravidelně informovat co nejširší veřejnost.

 


 

 

 

 • HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE ZAŠTÍTIL IGS 2015

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta vyjádřil svůj pozitivní postoj k IGS 2015 nejen příslibem finanční podpory ze strany Libereckého kraje, ale širokou skupinu místních sklářů poctil převzetím záštity nad Mezinárodním sklářským sympoziem, které v Novém Boru proběhne ve dnech 1.-4. října 2015. „Nesmírně mě těší, že se hejtman Libereckého kraje rozhodnul IGS 2015 morálně podpořit,“ sdělil starosta města Nový Bor a ředitel IGS Jaromír Dvořák. „Vedle finanční podpory je pro pořadatele sympozia velmi důležitá také podpora morální a přijetí záštity hejtmanem Libereckého kraje vnímáme jako ocenění i jako výzvu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou mezinárodní akci, na níž participuje řada sklářských firem z oblasti Novoborska, je pro širokou skupinu místních sklářů ctí, že akce proběhne pod záštitou hejtmana Libereckého kraje. Převzetím záštity předává hejtman vzkaz všem pořadatelům, že jejich práci podporuje a jejich dílo považuje za užitečné a přínosné pro celý Liberecký kraj. Výzvou pro pořadatele pak je zviditelnit české sklo a české sklářské řemeslo ve světovém kontextu jako jedno z tradičních řemesel v Libereckém kraji,“ pokračoval Jaromír Dvořák. „Pevně věříme, že přes vysoké pracovní nasazení najde pan hejtman čas i k osobní návštěvě oficiálního programu sympozia a zúčastní se některého setkání s účastníky sympozia či se zástupci médií,“ vyslovila své přání tajemnice IGS Alena Forgáčová.

 

 


 

 

 • GENERÁLNÍM PARTNEREM IGS 2015 JE LIBERECKÝ KRAJ

Ačkoliv některá jednání ještě stále probíhají, ti nejvýznamnější partneři IGS 2015 jsou již jasní. Generálními partnery XII. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 jsou Liberecký kraj a Preciosa. Liberecký kraj alokoval na podporu IGS 2015 částku 400.000 Kč. Ta aktuálně čeká na schválení zastupitelstvem Libereckého kraje. Již od loňského roku probíhala jednání o podpoře jak s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, tak s náměstkyní hejtmana Hanou Maierovou. „Jako pořadatelé IGS 2015 si velice vážíme vstřícného přístupu hejtmana Martina Půty k podpoře XII. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia. Jistě jeho zásluhou bylo IGS zařazeno mezi ty akce, jež budou v roce 2015 přímo podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje. Vnímáme tento krok jako uznání naší práce a současně je to pro nás velmi zavazující. Všem domácím i zahraničním účastníkům a oficiálním hostům sympozia, stejně tak i široké návštěvnické veřejnosti chceme ukázat, že město Nový Bor je významnou součástí Libereckého kraje, přispívá k jeho rozvoji a díky tradiční řemeslné výrobě i k jeho věhlasu ve světovém měřítku, že Liberecký kraj přijal partnerství a významně finančně podpořil projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Díky finanční podpoře Libereckého kraje bude možno poskytnout účastníkům sympozia mnohem lepší účastnické podmínky, než tomu bylo na minulých ročnících sympozia, “ sdělila tajemnice sympozia Alena Forgáčová.

 

 


 

 

 

 • MEZI PARTNERY IGS DOMINUJE I PRECIOSA

Preciosa Lighting Kamenický Šenov vystupuje v rámci IGS 2015 ve dvojím postavení. Je jednak jedním ze spolupořadatelů IGS 2015 a plní tak všechny úkoly, jež jsou v oblasti organizační i finanční kladeny na pořadatelské subjekty. Mimo to však IGS 2015 významně finančně podporuje v roli generálního partnera sympozia a poskytuje finanční podporu společným aktivitám, jako jsou propagace a oficiální společenské akce či kulturní program sympozia. Smlouva o partnerské spolupráci, která zajistí společným aktivitám IGS podporu ve výši 300.000 Kč, sice teprve čeká na podpis, ale využití těchto prostředků je již naplánováno. Budou využity na posílení mediální kampaně, jejímž cílem je vyslat do světa signál, že české sklo žije, a současně pozvat ve dnech 1.-4. 10. 2015 do Nového Boru všechny, kteří se o tom chtějí přesvědčit na vlastní oči.

 


 

 

 

 • OFICIÁLNÍM VOZEM IGS 2015 BUDE BMW

Od počátku příprav IGS 2015 měli pořadatelé vizi propojení českého skla a českých automobilů s cílem reprezentovat na mezinárodním poli Českou republiku tím, čím je ve světě známá. Spolupráce měla navázat na projekt Meet Czech Design, kterého se v roce 2014 účastnila města Nový Bor i Mladá Boleslav jako významná designová centra v České republice. Jako k sobě neodmyslitelně patří spojení českého skla s Novým Borem, je Mladá Boleslav světově známá svým automobilovým designem. Bylo tedy přáním pořadatelů tato dvě centra českého designu prezentovat společně i v rámci IGS. Spolupráci se bohužel nepodařilo navázat a oficiálním vozem IGS se tak stane BMW. V rámci partnerství budou po dobu sympozia k dispozici čtyři vozy BMW řady X5, které zapůjčí společnost CarTec Liberec.

 


 

 

 

 • ČÁST "ZTRACENÝCH" SBÍREK IGS SE VRÁTÍ DO NOVÉHO BORU

Rozsáhlým sklářským centrem, jaké nemá na Českolipsku obdoby, se bude moci už na podzim chlubit Nový Bor. Velká přestavba Ajeto Art Glass Musea na jižním okraji Nového Boru, kterou coby investor financuje spoluzakladatel sklárny Ajeto, významný novoborský sklář a designér Petr Novotný, je totiž těsně před dokončením. „V nové přístavbě muzea jsme už instalovali vitríny pro exponáty a připravuje se kolaudace celé stavby. Měla by proběhnout do měsíce. Nespěcháme na to, muzeum v nové podobě pravděpodobně otevřeme už během léta, ale slavnostní otevření si necháme až na začátek října, kdy tu bude probíhat sklářské sympozium," uvedl pro Deník Petr Novotný. Do nově vybudované části muzea by měl ještě během léta dorazit velký soubor unikátních děl, která vytvořili sklářští výtvarníci z celého světa během slavných mezinárodních sklářských sympozií IGS, pořádaných ještě pod záštitou Crystalexu. Přestavba Art Glass Musea, které sídlí v komplexu sklárny AJETO na třídě T. G. Masaryka v Novém Boru a shromažďuje sbírku moderního skla a výtvarného umění, začala vloni na jaře. Rozšíří se tak původní projekt komplexu Bořka Šípka, jehož součástí je studio se sklářskou pecí, restaurant, muzeum, prodejní galerie i zázemí pro stáže studentů, kteří sem přijíždějí nejčastěji v rámci programu Erasmus. Unikátní díla vzniklá na historických ročnících IGS byla celá dlouhá léta vystavena i uskladněna na zámku Lemberk. Po pádu společnosti, která v té době vlastnila sklárnu Crystalex, se však v roce 2009 stala součástí konkurzní podstaty a insolvenční správkyně tehdy celou sbírku v zájmu věřitelů prodala. Naštěstí se ale podařilo najít cestu, jak sbírku udržet v celku. Díla, jejichž umělecká hodnota byla odborníky vyčíslena na více než dvacet milionů korun, ale opustila Českolipsko. A vypadalo to, že jsou pro Nový Bor navždy ztracená. Spoluzakladateli Ajeta Petru Novotnému se ale podařil husarský kousek: se současným majitelem, Nadací Josefa Viewegha, se dohodl na tom, že část sbírek bude do Ajeto Art Glass Musea v Boru zapůjčena. „Všechno je už pro nás připravené. S nadací jsme se domluvili, že výběr děl z IGS svěříme Milanu Hlavešovi, kurátoru sbírky moderního a současného skla a keramiky v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze," objasnil Petr Novotný. „Chceme, aby do začátku IGS bylo všechno nainstalované," uzavřel Petr Novotný. Sbírka IGS obsahuje 1515 kusů, vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2003. Čítá díla od zhruba 500 autorů z celého světa, jejichž povinností bylo jedno dílo vytvořené na sympoziu věnovat do sbírky. Najdeme zde např. práce Miluše a Reného Roubíčkových, Jiřího Šuhájka či Ivo Rozsypala. Po pádu Crystalexu byla sbírka přestěhována ze zámku Lemberk, aby posléze našla nový domov v Sázavě na Benešovsku, kde je její část vystavena v Centru sklářského umění – Huť František.

 


 

 

 

 • OFICIÁLNÍM DÁRKEM IGS BUDE KNIHA

Pro aktivní účastníky sympozia i významné hosty připravilo město Nový Bor oficiální dárek. Bude jím knižní publikace Nový Bor a okolí, kterou město vydalo počátkem letošního roku. „Jde nám o to, abychom ukázali celému světu nejen to, že české sklo žije, ale také to, kde žije. Je to příležitost ukázat Nový Bor jako město skla i jako příjemné místo pro život. Jak sklářská výroba tak turisticky velmi zajímavé lokality se nacházejí i v blízkém okolí Nového Boru, proto nás publikace zavádí i do těchto míst,“ říká starosta Nového Boru a současně ředitel IGS 2015. Kniha obsahuje fotografie profesionálních, ale zejména amatérských fotografů zachycující krásy místního regionu. Okem obdivovatelů zdejšího kraje vypovídají o místech a lidech, kteří zde žili a žijí.

„Zachycení okamžiku, který se už nikdy nevrátí. To je nezpochybnitelná pravda fotografie. Setiny vteřiny, z nichž se skládá lidský život,“ píše starosta Jaromír Dvořák v úvodu k publikaci. „Často jsou to místa, která denně míjíme, a až fotografie vystihne jejich skutečnou krásu. Přiznám se, že mě oslovují především fotografie Lesního hřbitova. Tam se setkává minulost se současností, živí s mrtvými, a děje se tak uprostřed věčné přírody,“ končí své zamyšlení nad knihou, která jak věříme, přinese nejen radost, ale také dobrou propagaci místnímu regionu.

 


 

 

 

 • NOVOBORSKÉ SKLÁŘE PODPOŘIL PREMIÉR BOHUSLAV SOBOTKA

Mezinárodní sklářské sympozium získalo podporu z nejvyšších vládních kruhů. Žádosti pracovního týmu o převzetí záštity vyhověl premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka. Všem pořadatelům současně popřál mnoho zdaru při přípravách sympozia a Mezinárodnímu sklářskému sympoziu IGS 2015 úspěšný průběh.Svým postojem tak morálně podpořil velké množství sklářských firem, které reprezentují nejrozšířenější výrobní odvětví novoborského regionu, zejména pak pořadatele sympozia, jejichž společným cílem je udržení a rozvoj tradičního řemesla sklářského regionu a jeho propagace na mezinárodní úrovni. Ocenil tak jedinečnost tohoto sklářského svátku, význam českého skla pro propagaci České republiky ve světě a spolupráci veřejného a soukromého sektoru při organizaci sympozia.

 

 


 

 

 

 • SKLÁŘE LETOS NÁMĚSTÍ UVÍTÁ AŽ V ŘÍJNU

Novoborské náměstí letos sice skláře neuvítá ve standardním červnovém termínu sklářských slavností, říjen to však všem bohatě vynahradí. Milovníci křehké krásy, kteří si počkají na první říjnový víkend, budou moci obdivovat nejen práci a výrobky místních sklářů na novoborském náměstí, ale ve sklářských firmách a atelierech dostanou příležitost při práci sledovat mnoho dalších sklářských mistrů z celé České republiky, ze zahraničí a dokonce i ze zámoří. V termínu 1.-4. října město přivítá na 70 účastníků Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015, kteří svou účastí ozdobí každoroční novoborskou oslavu sklářského umění a řemesla. Od pátečního odpoledne a po celou sobotu bude pro návštěvníky připraven program na náměstí Míru, mimo to však bude možno navštívit provozy všech pořadatelských subjektů, v nichž budou účastníci sympozia před zraky veřejnosti realizovat své tvůrčí ideje. Dveře tak návštěvníkům otevřou Crystalex CZ, Egermann, Kolektiv, Sklárna Slavia , Ajeto v Novém Boru i v Lindavě, Ave Clara na Polevsku, TGK ve Skalici, Jiří Pačinek v Lindavě a v Kunraticích, Preciosa v Kamenickém Šenově, a také novoborská sklářská škola. Další z pořadatelů, Sklářské muzeum Nový Bor, pak v neděli návštěvníky pozve na vernisáž výstavy artefaktů vzniklých v rámci sympozia. Přesunem termínu tak návštěvníci o nic nepřijdou a všichni, kteří si sobotu 3. října ve svých kalendářích rezervují pro návštěvu IGS, určitě nebudou litovat.

 


 

 

 

 

 • SKLÁŘSKÉ FIRMY SE MOHOU ZAPOJIT DO DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V sobotu 3. října otevřou pořádající subjekty Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 své dveře veřejnosti. Ke Dni otevřených dveří se mohou připojit i další firmy, které pozvou návštěvníky sympozia do svých provozů. Mezinárodní sklářské sympozium je oslavou skla, místních sklářů a celého regionu, pro který je sklářské řemeslo historií i současností, proto je cílem sympozia zviditelnit i ty sklářské subjekty, které se na organizaci IGS 2015 přímo nepodílejí. Sklářské firmy mají možnost projevit svůj zájem o zařazení do této doprovodné akce do 15. června a to formou e-mailu na adresu sekretariátu IGS: aforgacova@novy-bor.cz nebo osobně na Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, 3. patro, budova A, kde se pro potřeby IGS změnila kancelář A. Forgáčové na sekretariát IGS. Zapojte se do Dne otevřených dveří a ukažte celému světu, že „české sklo žije!“
Po ukončení registrace bude zpracována mapka, do níž budou zaneseny přihlášené firmy. Ta se stane součástí oficiálních propagačních materiálů IGS a bude dostupná všem návštěvníkům, kteří v říjnu přijedou do Nového Boru obdivovat křehkou krásu.

 


 

 

 

 

 • IGS 2015 BUDE LÁKAT NA SKLO I ZÁBAVU

Již XII. ročník Mezinárodního sklářského sympozia, jehož hlavním pořadatelem je opět město Nový Bor, nabídne návštěvníkům ochutnávku různých lahůdek. Pro sympozium je samozřejmě stěžejní sklářská tvorba v pořadatelských firmách a institucích, kterými jsou pro tento ročník sympozia Ajeto, AveClara, Crystalex, Egermann, Jiří Pačinek, Kolektiv, Sklárna Slavia, TGK, VOŠ a SŠ sklářská a také Preciosa Kamenický Šenov, která mimo plnění pořadatelských povinností sympozium výrazně zaštiťuje i finančně. Všechny tyto subjekty nabídnou ve dnech 1.-4. října své provozy a vytvoří pracovní zázemí pro sedm desítek účastníků sympozia. Jejich skladba je pestrá a ve všech směrech vyrovnaná. Najdeme mezi nimi ženy i muže, výtvarníky domácí i zahraniční, umělce začínající i umělce, jejichž jméno je ve sklářství opravdovým pojmem. Přehled všech, kteří již potvrdili účast, najde zájemce na webu IGS (www.igsymposium.cz) v sekci „účastníci“. Přestože čtyřdenní program sympozia bude prakticky standardní, připravili letos pořadatelé i několik novinek. Jednou z nich je otevření Síně slávy, do níž pořadatelé plánují během čtvrtečního slavnostního zahájení sympozia v městském divadle uvést skutečné legendy českého a světového skla – manžele Miluši a Reného Roubíčkovy. Dalšími hvězdami IGS i českého skla budou např. Dana Zámečníková, Vladimír Kopecký, Karel Wünsch a Jiří Šuhájek, ale také oděvní výtvarnice Liběna Rochová nebo designéři Jiří Pelcl a Maxim Velčovský. Další novinkou se pak stane společná práce „generačních“ dvojic, v níž se představí rodinné klany Bejvlů i Petrů. Potěšující je, že se mezi účastníky sympozia objevuje řada jmen, která bychom našli v archivu absolventů novoborské sklářské školy. Patří k nim např. Lukáš Jabůrek, Iveta Kubelová, Ricardo Hoineff, Lucie Sokolová, Jiří Suchý i Michaela Tomišková. Vedle těch, kteří si již na sklářské scéně své místo našli, budou tvořit v rámci Studentské sekce IGS i studenti ateliérů skla českých vysokých škol, Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru a žáci tří středních sklářských škol Libereckého kraje – školy v Novém Boru, Kamenickém Šenově a Železném Brodě. Začátkem října se tak Nový Bor opět stane místem setkání domácích a zahraničních sklářských umělců, výtvarníků a designerů, jejichž práce bude pro celý svět signálem, že Nový Bor je místem, kde sklářská výroba a umění jsou stále živým, vůdčím a originálním fenoménem. Vedle předních sklářských umělců se však představí i místní špičkoví foukači, brusiči, rytci, malíři a formaři, zkrátka všichni, bez nichž by sklářské řemeslo nebylo tím, čím je. Ze zahraničních účastníků, kteří letošní sympozium poctí svou účastí, jmenujme alespoň některé: Isabel De Obaldia z Panamy, v Itálii žijící Argentinka Silvia Levenson, Yeun-Kyung Kim z Koreje, Preston Singletary a Jeff Zimmer z USA, Didier Tisseyre z Francie, Mihai Topescu z Rumunska. Nezastupitelnou úlohu mezi pořadatelskými subjekty má i v letošním roce Sklářské muzeum Nový Bor, v jehož prostorách bude instalována výstava artefaktů vzniklých v rámci sympozia. Její vernisáž bude v neděli dopoledne tečkou za XII. ročníkem IGS, výstava však potrvá minimálně do konce roku 2015. Páteční dopolední program sympozia je určen především pro média, odpolední hodiny a hlavně celá sobota pak nabídnou zábavu návštěvníkům všech věkových kategorií. Malé i velké jistě potěší celodenní program Kašpárka v rohlíku, s kapelou Už jsme doma společně oslavíme jejich třicetileté působení, pánská taneční skupina Rasputin pak jistě potěší oko nejedné návštěvnice. Mezi jednotlivými pořadatelskými subjekty mimo hranice města Nový Bor bude zajištěna kyvadlová doprava mikrobusy, dopravu v katastru města pak bude zajišťovat výletní vláček. Po celou dobu sympozia bude možno navštívit řadu výstav, např. stálou expozici Sklářského muzea v Novém Boru, výstavu sklářské školy k 145. výročí jejího založení, jejíž vernisáž proběhne v pátek odpoledne, výstavu v nově rozšířeném Ajeto Art Glass Museu, kde bude možno spatřit exponáty ze sbírky minulých ročníků IGS, k návštěvě pozvou i muzea v Kamenickém Šenově a České Lípě. Sklářské muzeum Kamenický Šenov nabídne výstavy korejské výtvarnice Song Mi Kim a novoborského patriota Jana Vobra, Galerie Jídelna při Vlastivědném muzeu v České Lípě představí objekty a skleněné obrazy Anny Polanské, Lady Semecké a Dagmar Šubrtové. Pro milovníky vycházek jsou pak připraveny komentované prohlídky novoborské naučné stezky Po stopách sklářského řemesla, pro individuální zájemce i formou audio stezky. K programu pro návštěvníky přispějí i partneři IGS – Český varhanní festival a festival Lípa Musica. V rámci Českého varhanního festivalu bude příležitost pro duchovní rozjímání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v pátek odpoledne, nedělní podvečer pak prostory městského divadla budou patřit bratrům Ebenům. Po celou dobu sympozia budou také probíhat v prostorách sklářské školy prezentace tvorby jednotlivých účastníků, které patří také ke standardnímu programu sympozia. Na náměstí se v sobotu opět rozhoří sklářské pece, sklářské firmy se zde budou prezentovat prodejem svých výrobků, ze sklářské poštovny bude možno odeslat speciální pohlednici a pochopitelně nebude chybět ani občerstvení. Velkou podporu tomuto sklářskému svátku poskytuje Liberecký kraj, který tímto jednoznačně potvrzuje význam umělecké a řemeslné tvorby skla v novoborském regionu pro celý Liberecký kraj. Svým postojem podporuje nejen město Nový Bor, ale také sklářské firmy a jejich zaměstnance, kteří udržují tradici a zajišťují budoucnost fenoménu s názvem české sklo. České sklo žije!

 


 

 

 

 • VÝTVARNÉ UMĚNÍ A HUDBA SE V ŘÍJNU PROTNOU V NOVÉM BORU

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2015 mají v letošním roce mnoho společného. Obě akce patří k tradičním uměleckým a kulturním aktivitám zdejšího regionu. Sklářský svět se setká v Novém Boru ve dnech 1. - 4. 10. 2015 již podvanácté, festival Lípa Musica vstoupil v roce 2015 do čtrnáctého roku své existence. Obě akce jsou tedy trvale etablovány na domácí festivalové scéně, jsou zapsány do povědomí regionálního publika, mají stálou základnu návštěvníků a jsou vnímány ze strany veřejnosti i odborné a umělecké scény jako trvalá součást kulturní nabídky. Jejich dopad však sahá daleko za hranice zdejšího regionu. V letošním roce je pak dalším z průsečíků obou akcí nemalá finanční podpora města Nový Bor a také významná kulturní spolupráce obou subjektů. Zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání schválilo pro rok 2015 mimořádnou podporu festivalu Lípa Musica ve výši 300.000 Kč, čímž po ztrátě jeho podpory z města Česká Lípa významně přispělo k udržení tohoto festivalu. Díky této mimořádné podpoře bude v městském divadle v Novém Boru uspořádán nejen závěrečný koncert celého festivalu, ale také koncert k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia. V sobotu 21. listopadu zakončí festival Lípa Musica Filharmonie Hradec Králové a spojené sbory z Wiesbadenu a Brna, na závěr sklářského sympozia pozveme veřejnost v neděli 4. října na koncert bratří Ebenů Čas holin. Na oba koncerty, stejně jako na celý festival, budou vstupenky v předprodeji od 1. června na obvyklých předprodejních místech v Novém Boru.

Naposledy aktualizoval: Markéta Růžičková


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny