Začátek HTML stránky

DOTACE

Navigace

DOTACE 2017

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLKY na požadavek dle nového občanského zákoníku k 1.1.2017

 

Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor – účinnost od 01.01.2017

Výzva k programu č. 1 – Podpora spolkového života
Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v programu č. 1:  Podprogram Jednorázová akce Celoroční činnost
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3:   Vyúčtování dotace  
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 2 – Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže
Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v programu č. 2: Podprogram Jednorázová akce Celoroční činnost
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3 :  Vyúčtování dotace 
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 3 – Jednorázové sportovní akce
Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v podprogramu jednorázové sport. akce
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3:   Vyúčtování dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 3 – Podpora sportovní činnosti – Celoroční sportovní činnost
Povinné přílohy k výzvě: 
Formulář žádosti o dotaci v podprogramu celoroční sport. činnost
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3 :  Vyúčtování dotace
Příloha č. 4:   Seznam uznávaných sportů městem Nový Bor 
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 3 – Podpora sportovní činnosti – Podpora sportovních zařízení
Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v podprogramu podpora sport. zařízení
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3 :  Vyúčtování dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 4 – Na péči o životní prostředí
Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v programu č. 4: Podprogram Jednorázové akce a Celoroční činnost
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3 :  Vyúčtování dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 5 – V sociální oblasti – Aktivity související se sociálními službami
Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v podprogramu aktivity
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3 :  Vyúčtování dotace  
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 5 – V sociální oblasti – Registrované sociální služby
Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v podprogramu registrov. služby
Příloha č. 1 :  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2 :  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3 :  Vyúčtování dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Výzva k programu č. 6 – Obnova objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se
v památkové zóně

Povinné přílohy k výzvě:
Formulář žádosti o dotaci v programu č. 6
Příloha č. 1:  Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek
Příloha č. 2:  Informace o žadateli o fin. příspěvek
Příloha č. 3:  Vyúčtování dotace  
Vzor veřejnoprávní smlouvy

 

FORMULÁŘ žádosti o individuální dotaci (podrobnosti v zásadách v čl. XII.)

Čestné prohlášení žadatele o fin. příspěvek (příloha k žádosti)

Informace o žadateli o fin. příspěvek (příloha k žádosti)

FORMULÁŘ vyúčtování poskytnuté individ. dotace

Vzor veřejnoprávní smlouvy (indiv. dotace)
 

Datum poslední aktualizace: 20.04.2017 14:09


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny