Začátek HTML stránky

Dotace

Vyhlášení dotačních programů na rok 2017

Rada města na své prosincové schůzi souhlasila s vyhlášením dotačních programů a schválila jednotlivé výzvy. Na základě nových Zásad, schválených v zastupitelstvu města v prosinci 2016, město vyhlašuje výzvy v šesti dotačních programech.
1. Dotační program na podporu spolkového života ve městě, jehož správcem je Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS).
2. Dotační program na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže, jehož správcem je OŠKS.
3. Dotační program na podporu sportu, jehož správcem je OŠKS.
4. Dotační program na péči o životní prostředí, jehož správcem je Odbor životního prostředí.
5. Dotační program v sociální oblasti, jehož správcem je Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví.
6. Dotační program na obnovu objektů, které nejsou zapsanými kulturními památkami, ale leží v městské památkové zóně Nový Bor (správcem je OŠKS).

Specifické podmínky pro jednotlivé dotační programy a jejich podprogramy jsou součástí zveřejněných výzev pro příslušný dotační program.

Výzvy jsou zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách města od 1. ledna 2017. Žádosti bude možno podávat v souladu s výzvou POUZE  v termínu od 1. února do 28. února 2017.
Výzvy včetně povinných příloh budou také k dispozici u správců jednotlivých dotačních programů.
Upozorňujeme žadatele, že pro rok 2017 došlo kněkterým změnám v poskytování dotací z rozpočtu města Nový Bor. Doporučujeme proto žadatelům pozorně pročíst nové Zásady a řídit se vyhlášenými výzvami při podávání žádostí o poskytnutí dotací, příp. žádosti konzultovat s jednotlivými správci programů.

RNDr. Alena Forgáčová
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

 Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny