Začátek HTML stránky

Městská policie

náměstí Míru 1

473 01 Nový Bor

Telefon:           487 712 444
                          487 712 445
služba:             602 840 784
e-mail:              mestska.policie@novy-bor.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní rozdíl mezi Městskou policií a Policií ČR spočívá především v tom, že Městskou policii zřizuje na základě §84 (odst. 2 písm. o) Zákona o obcích Zastupitelstvo obce, Policie ČR je zřízena zákonem č. 283/91 Sb. Městská policie působí pouze na teritoriu dané obce, zatímco Policie ČR působí na území celé ČR.

Městská policie:

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Jedná se o úkol prioritní a jakékoliv další aktivity jsou pro městskou policii subsidiární, vždy však musí být v souladu se zákonem o obecní policii.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiného zákona zejména:


- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
- dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
- přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti   provozu na pozemních komunikacích
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty
- upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

Strážníci odhalují všechny přestupky z úřední povinnosti, avšak pouze některé, v zákoně o obecní policii vymezené, mohou sami řešit uložením blokové pokuty. Ostatně zjištěné přestupky jsou postupovány příslušným správním orgánům nebo Policii ČR , která má ze zákona povinnost všechny přestupky nejen odhalovat, ale také objasňovat.

Další údaje o činnosti Městské policie najdete již ve zmiňovaném Zákoně č. 553/1991 Sb.


 

Vaše MP

sl. č. 24

velitel MP Nový Bor zástupce velitele MP Nový Bor, sl. č. 24 sekretariát MP

 

 

 

 

 

sl. č. 12 sl. č. 13 sl. č. 14 sl. č. 15
sl. č. 12 sl. č. 13 sl. č. 14 sl. č. 15
sl. č. 16 sl. č. 17 sl. č. 18 sl. č. 19
sl. č. 16 sl. č. 17 sl. č. 18 sl. č. 19
sl. č. 20 sl. č. 21 sl. č. 22 sl. č. 23  
sl. č. 20 sl. č. 21 sl. č. 22 sl. č. 23
sl. č. 25 sl. č. 1560
sl. č. 25 sl. č. 1560

 

Datum poslední aktualizace: 06.06.2017 15:39


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny